Home / SVĚT CHEMIE / Novinky

Novinky

(4.10.) 

Výroba železa

Železo je svým výskytem druhým nejrozšířenějším kovem na Zemi. Předpokládá se, že Zemské jádro je tvořeno převážně železem, kobaltem a niklem. Železo mělo také ale i významné postavení v historii.

(30.9.) 

Aerogely aneb "zmrzlý kouř"

Zmrzlý kouř, tuhý kouř, pevný vzduch - to přesně jsou slangové výrazy označující skupinu materiálů, o kterých se v tomto článku zmíníme. Tyto materiály nesou označení aerogely. Aerogely jsou materiály, které se připravují z gelů a jsou následně zbaveny kapalného rozpouštědla.

(20.9.) 

Děkujeme za návštěvu konference Mozky budoucnosti

V Pardubicích dnes začala konference Mozky budoucnosti. Jejím úkolem je upozornit na problematiku technických oborů, které trápí dlouhodobý odliv studentů. Firmy, které pak hledají kvalifikované pracovníky do svých provozů, mají často problém zaměstnance najít.

(16.9.) 

Generické léky

V posledních letech se stále častěji setkáváme s generickými léky. V lékárnách v poslední době slýcháme, že nám mohou nabídnout levnější alternativu léku, který potřebujeme. Ale co vlastně jsou generické léky a jaké jsou rozdíly mezi tímto léčivem a originálem? Ve stručnosti existuje pro každou léčivou látku vždy pouze jediné originální lék a až desítky „kopií“ generických léčiv.

(11.9.) 

Projekt Chemie je všude kolem nás!

CIAAU_NET

Projekt Chemie je všude kolem nás (Chemistry Is All Around – Network) se zaměřuje na téma zvýšení zájmu studentů o studium chemie. Nabízí žákům i jejich učitelům širokou databázi výukových materiálů z oblasti chemie, snaží se o propojení a sdílení poznatků mezi odborníky a učiteli a o odstranění bariér mezi nimi.

(5.9.) 

Velká studentská soutěž pro vysokoškoláky

Nakladatelství Academia vyhlašuje 2. ročník studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy.

(4.9.) 

Vyhraj studijní cestu do rozvojové země!

Rozvojovka pořádá v rámci evropské kampaně Food Right Now – Postavme se hladu! kreativní soutěž pro mladé lidi ve věku od 18 do 25 let. Stačí navrhnout plakát na téma „Příčiny hladu ve světě a možnosti jejich řešení“. Cílem je upozornit na problematiku hladu, konkrétní oblasti potýkající se s nedostatkem jídla i propojení s vyspělým světem. Výherce získá možnost jet v průběhu roku 2014 na studijní cestu do rozvojové země. Díla je nutné odevzdat do 30. října 2013.

Více informací se dozvíte na stránkách http://www.rozvojovka.cz/kreativnisoutez nebo v přiloženém letáku.

  FRN_kreativnisoutez_jedna (627,14 kB)

(27.8.) 

The pitch drop experiment

Možná si říkáte, co je to za název článku. A proč je vlastně anglicky? Odpověď je celkem jednoduchá. Pod tímto pojmem si ve vyhledávačích můžete nalézt nejstarší laboratorní experiment. Tento fakt je dokonce potvrzen i v Guinessově knize rekordů. A od kdy vlastně tento experiment běží? S experimentem začal už v roce 1927 profesor Thomas Parnell, který chtěl ilustrovat překvapivé vlastnosti látek, které se denně používají.

(8.8.) 

Slunce dělá hezká těla

Člověk je tvor vynalézavý a nespokojený a potřebuje neustále překonávat hranice, které mu příroda nastavila. Kupříkladu pobyt na slunci - blahodárný pro naše psychické zdraví a současná měřítka krásy - jenž ovšem nesmí trvat příliš dlouho. Aby si mohl člověk užívat sluníčka o něco déle, nezbývalo než vymyslet opalovací krém. Co tedy vlastně vynalezl a jak takový krém funguje?

(4.8.) 

Bouřka - její dělení a jak vzniká?

Bouřka je soubor optický, akustických a elektrických jevů. Buď mohou vznikat mezi oblaky, nebo mezi oblakem a zemí. Tento oblak nazýváme cumulonimbus, případně také bouřkový oblak, nebo dešťová kupa. Bouřky označujeme podle doby, pohybu a místa jejich vzniku. Také v závisloti na jejich intenzitě a místě pozorování. Každá bouřka je tvořena nejméně jednou, tzv. bouřkovou buňkou, která prochází stádiem cumulu, stádiem dospělosti a nakonec stádiem rozpadu. Ve stádiu cumulu vystupuje masa vlhkého a teplého vzduchu vzhůru. Tento pohyb nazýváme konvencí. Vodní páry ve vzduchu se prudce ochlazují za vzniku drobných kapek, které pozorovatel ze země vnímá jako oblak cumulus.