Home / SVĚT CHEMIE / CHEMIE PRO ŠKOLY / Střední školy

Střední školy

Jste soutěživí a baví vás chemie? Porovnejte své znalosti s ostatními! Přehled všech školních soutěží i s možností přihlášení čeká jen na vás.

Studijní materiály

Hledáte materiály pro studium chemie? Vyzkoušejte námi doporučené e-shopy a online burzy.

Soutěže pro střední školy

V České republice je možné své dovednosti poli chemie porovnat s konkurenty hned na několika kolbištích. Podívejte se, jaké možnosti soutěžit se vám nabízejí.

Úvod do vitamínů

Kromě základních živin existují i jiné látky, které jsou nezbytné pro život a působí v nesmírně malých koncentracích. Mezi tyto látky řadíme právě vitaminy. Definice vitaminů je nepřesná a proto se mnohdy liší názory, zda má být daná látka mezi ně řazena, zvláště po zdokonalení znalostí o těchto látkách a o mechanizmu jejich působení. Projevy nedostatku vitaminů jsou známy už od starověku, kdy nebyla jasná jejich příčina, a proto se léčily víceméně náhodně. První pojem vitamin použil polský chemik K. Funk v roce 1911, kdy vytvořil tzv. vitaminovou hypotézu.

Zpracování železa

Železo obsahuje velké množství uhlíku, který se při jeho dalším zpracování snižuje. Ocel, která je hlavním produktem výroby a zpracování železa, obsahuje méně, jak 2%  uhlíku. Jak se ocel vyrábí a dále se zpracovává ukáže tento článek.

Železo se vyrábí vysokoteplotní redukcí železné rudy ve vysokých pecích. Jako redukční činidlo se využívá koks. Uhlík v oblasti vysokých teplot (900°C) reaguje s železem a vzniká karbid železa (cementit), který je rozpustný v kapalném železe. V pevném stavu je však jeho rozpustnost omezená.

           

O konstituci atomů a molekul Nielse Bohra

Výklad stability atomu podal Niels Bohr ve svých třech stěžejních článcích v roce 1913. V nich aplikoval Planckovu kvantovou hypotézu na Rutherfordův model atomu. Tak mohl podat vysvětlení čárového spektra (nejenom) vodíku a v neposlední řadě ho jeho teorie dovedla až k revolučnímu pojetí konstituce struktury molekul.

Analytické metody - chromatografie I.

Chromatografie patří bezesporu mezi základní analytické metody. Její objev je připisován ruskému botanikovi M. S. Cvětovi, který vynalezl separační techniku, kterou pojmenoval chromatografie.

Uhlovodíky I-alkany

Alkany, které se dříve nazývaly parafíny, jsou nasycené uhlovodíky (mají pouze jednoduché vazby). Ve své struktuře obsahují pouze atomy vodíku a uhlíku.

Výroba železa

Železo je svým výskytem druhým nejrozšířenějším kovem na Zemi. Předpokládá se, že Zemské jádro je tvořeno převážně železem, kobaltem a niklem. Železo mělo také ale i významné postavení v historii.

Čištění stříbra doma - využití elektrodových potenciálů

Mnozí z nás se již setkali s tím, že jim stříbrný šperk nebo nádobí zčernalo. Čím je to způsobeno a jak obrátit proces černání a navrátit lesk šperkům? Nejprve se podívejme na to, proč stříbrné předměty černají.

Pevné látky

Pevné látky patří mezi nejpočetnější skupinu látek. Jsou předmětem zájmu již od pravěku. Podle určitých druhů pevných látek jsou nazvány i etapy lidského poznání, jako je např. doba bronzová, či železná. Podrobnější poznávání pevných látek však začalo až s objevem rentgenu, kdy se potvrdily představy o struktuře pevných látek. A právě na popis této struktury se zaměříme v tomto článku.