Home / SVĚT CHEMIE / CHEMIE A MÉDIA / Chemagazín

Chemagazín

Chemagazin

Časopis a webový portál Chemagazín vám pravidelně přináší odborné technické články týkající se výroby, výzkumu a vývoje, laboratorních postupů, legislativy, řízení výroby a managementu, výrobních zařízení, provozní údržby, chemických technologií, projekce a konstrukce chemických strojů a zařízení, ekologie. Jednotlivá vydání jsou tématicky zaměřena na různé oblasti chemie. Časopis dále obsahuje krátké informace o výrobním a laboratorním zařízení, monitor zpráv z chemie a nejvýznamějších chemických podniků, kalendář plánovaných veletržních, výstavních, konferenčních akcí a seminářů.

Mezi stálé čtenáře Chemagazínu technologové výroby, technici údržby, výzkumní a vývojový pracovníci a vědci, školští a univerzitní profesoři, studenti (VŠ, SŠ, ZŠ), specialisté, obchodníci, podnikatelé, podnikatele a soukromé osoby, na pozicích středního a vyššího technického managementu s výkonou a rozhodovací pravomocí, nákupčí, odborný a technický personál ve výrobě, údržbě a laboratořích.

Více informací naleznete na adrese: www.chemagazin.cz

 

Chemagazín: Poslední část modernizace areálu Univerzity Pardubice v centru města začíná

Za posledních pět let se podařilo Univerzitě Pardubice získat na rozvoj svých činností, na vzdělávání i podporu výzkumu, a to prostřednictvím projektů z Operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace, přes 1,6 miliardy korun.

Chemagazín: Unikátní trubička do krku se stala nejlepší českou inovací

Nejlepší tuzemskou inovací roku 2012 se stal projekt Degradabilní jícnový stent s degradabilním potahem, který pomáhá pacientům s onemocněním jícnu. Jedná se o trubičku, která rozšíří zúžený jícen například při nádoru, autonehodě nebo v jiné krizové situaci. Hlasovalo pro ni 41 procent účastníků Festivalu Česká inovace, který se konal 27. února v Národní technické knihovně v Praze.

Chemagazín: Počítačové modelování léčiv je díky českým vědcům snadnější

Vědci z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR ve spolupráci s Heidelberg Institute for Theoretical Studies navrhli počítačovou metodu, jež významně posouvá možnosti popisu halogenovaných sloučenin. Počítačové modelování je cenným nástrojem současné vědy a stává se nedílnou součástí farmaceutického průmyslu. Medicinálním chemikům počítačové modelování pomáhá k lepší orientaci v milionech dostupných sloučenin a k výběru těch, jež se mohou stát případnými léčivy.

Chemagazín: Vědci Mendelovy univerzity v Brně učinili významný objev v léčbě rakoviny

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně našli způsob, jak transportovat léky do nádorem postižené buňky, aniž by toxické sloučeniny zasáhly zdravé orgány. A to pomocí nanotransportéru léčiv. Právě značná toxicita chemoterapie v současné době neumožňuje aplikaci dostatečně vysokých dávek cytostatik potřebných ke zničení nádorových buněk. Za vším stojí objev proteinu apoferitinu, který dokáže ve své dutině vázat molekuly léčiv a cíleně tak dopravit lék k postižené tkáni. Tento objev zařadil tým Ústavu chemie a biochemie mezi excelentní vědecká pracoviště ve výzkumu cíleného transportu nanočástic v nanomedicíně. V léčbě nádorových onemocnění má výzkum vědců Mendelovy univerzity v Brně celosvětový význam.

Chemagazín: Nové výzkumné centrum v biologickém areálu AV ČR: Pražská infrastruktura pro strukturní biologii a metabolomiku

chemagazin-clanky-362-1

Špičkové technologie potřebné pro výzkum medicínsky důležitých molekul s ohledem na včasnou detekci závažných onemocnění a lepší porozumění jejich mechanismům mají nyní k dispozici vědci působící v biologickém areálu Akademie věd ČR v pražské Krči. Zde bude totiž v pondělí 14. ledna 2013 ve 14 hodin (v kinosále Fyziologického ústavu AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4) slavnostně zahájen projekt Pražská infrastruktura pro strukturní biologii a metabolomiku (PISBM). Realizoval ho Mikrobiologický ústav (MBÚ) AV ČR v rámci 4. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Chemagazín: U Prahy bude vědecký areál za miliardy. Hlásí se badatelé z Číny (HN)

biocev-vizualizace_4

Hospodářské noviny: Středočeská obec Vestec až dosud lákala hlavně Pražany, kteří si chtěli postavit rodinný dům v bezprostředním okolí hlavního města. Teď k nim přibyly desítky čínských vědců – ti už se totiž začali hlásit, že by chtěli pracovat v areálu Biocev, který tam na jaře začnou za 2,3 miliardy korun stavět Akademie věd a Karlova univerzita. Půjde o jedno ze šesti špičkových center, jejichž vznik v Česku podpořila EU.

Chemagazín: Způsob interakce insulinu s jeho receptorem byl objasněn díky společnému úsilí vědců ze tří kontinentů

chemagazin-clanky-363-1

Insulin je jedním z nejdůležitějších hormonů organismu. Ztráta schopnosti produkce insulinu či neschopnost organismu insulin využít vede k chronickému onemocnění zvanému diabetes mellitus, nebo-li cukrovka. Cukrovka je stále vážnější celosvětový problém. Odhaduje se, že v roce 2011 dosáhl počet světových diabetiků 366 miliónů, přičemž se očekává, že za 20 let jich bude již 550 miliónů. Pro vývoj nových léčiv proti cukrovce je důležité pochopit způsob interakce insulinu s jeho receptorem na povrchu buněk.