Home / SVĚT CHEMIE / Novinky

Novinky

(25.2. | Explosia, a.s.) 

Tisková zpráva 22. 3. 2012

Dne 21.3.2012 OBÚ pro území Královehradeckého a Pardubického kraje ukončil správní řízení v souvislosti s šetřením mimořádné události ze dne 20.4.2011 v Explosia a.s. Ve správním řízení OBÚ rozhodl o udělení pokuty ve výši 1 mil. Kč za porušení povinností vyplývajících ze zákona 61/88 Sb. Porušení povinností bylo projednáno se zástupci organizace se závěrem, že ani u jediného zjištěného porušení nelze jednoznačně konstatovat, že by bylo v příčinné souvislosti se vznikem mimořádné události.

(25.2. | Explosia, a.s.) 

Oznámení o uveřejnění informací a dokumentů o fúzi

Dne 19.10.2012 společnost Explosia a.s. uveřejnila na internetové stránce www.explosia.cz/fuze v souladu se zákonem o přeměnách informace a dokumenty týkající se sloučení dceřiné společnosti FOSPOL a.s. se společností Explosia a.s.

(25.2. | Synthesia, a.s.) 

III. Aktualizace! Soutež mladý chemik

Pardubice; Největší oborová soutěž svého druhu právě vrcholí. Z druhého kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika, kterého se účastnilo 168 žáků devátých tříd základních škol, postoupilo 30 nejlepších do finále.

(25.2. | Synthesia, a.s.) 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2013

Společnost Synthesia, a.s. Vám děkuje za projevenou důvěru v uplynulém  roce a do nového roku 2013 přeje hodně zdraví, štěstí a osobních i  pracovních úspěchů.

(25.2. | Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická) 

Na fakultách univerzity pokračují imatrikulace nových vysokoškoláků

Ve středu 17. říjnaod 10 hodin proběhne v Kongresovém sále zámku Litomyšl slavnostní imatrikulace nových studentů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, která sídlí v Litomyšli.

Studium bakalářského studijního programu Výtvarná umění zahajuje 15 studentů ve čtyřech oborech:

  • Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů (2),
  • Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita (5),
  • Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů (4),
  • Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech (4).
(25.2. | Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická) 

Cena Alfreda Badera a Thieme Chemistry Award putují na fakultu

V letošním roce byla doc. Ing. Filipu Burešovi, Ph.D. z Ústavu organické chemie a technologie (ÚOChT) Fakulty chemicko-technologické udělena Českou společností chemickou cena Alfreda Badera za organickou chemii pro rok 2012. Toto prestižní ocenění, udělované vynikajícím a perspektivním organickým chemikům již od roku 1994, tak získává v pořadí již druhý pracovník ÚOChT

(25.2. | Synthesia, a.s.) 

Společnost Synthesia a.s. opět udílela cenu za vynikající diplomovou práci, která byla obhájena v roce 2012.

Společnost Synthesia a.s. opět udílela cenu za vynikající diplomovou práci, která byla obhájena v roce 2012. Slečna Michaela Mališová obdržela ocenění z rukou personální ředitelky společnosti Synthesia paní Mgr. Jaroslavy Doležalové.

(25.2. | Synthesia, a.s.) 

Napsali o nás: Týdeník 5+2: Synthesia Pardubice = chemie pro budoucnost

Ještě před první světovou válkou se u koníren vídeňského průmyslníka barona Richarda Drasche v Pardubicích-Semtíně scházeli hosté proslulých parforsních honů. Po roce 1920 bylo všechno jinak - začala tu vládnout chemie.

(25.2.) 

Stážisté na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice a jejich úspěchy - díl II.

Ondřej Vacek

Pro něho se stala Katedra biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické odrazovým můstkem.

(25.2.) 

Stážisté na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice a jejich úspěchy - díl I.

Pavlína Pamánková

S projektem Spektrofotometrické stanovení niklu jako alergenu v roce 2011 poustoupila do národního finále Expo Science AMAVET.