Home / SVĚT CHEMIE / CHEMIE PRO ŠKOLY / Chemie je všude kolem nás!

Chemie je všude kolem nás!

Projekt Chemie je všude kolem nás (Chemistry Is All Around – Network) se zaměřuje na téma zvýšení zájmu studentů o studium chemie. Nabízí žákům i jejich učitelům širokou databázi výukových materiálů z oblasti chemie, snaží se o propojení a sdílení poznatků mezi odborníky a učiteli a o odstranění bariér mezi nimi.

CIAAU_NET

V rámci projektu jsou také organizovány mezinárodní konference ke sdílení získaných poznatků. Zapojuje i jednotlivé školy, jejich učitelé a žáky, pořádá pro ně workshopy.

Tento projekt je financován Evropskou komisí v rámci programu Lifelong Learning Programme a zahrnuje třináct partnerů z různých zemí Evropské unie (partnerem za ČR je VŠCHT Praha).

Více informací o projektu naleznete na adrese:http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/CIAAU.

Jsme otevřeni ke spolupráci s novými školami a s učiteli chemie. Těšíme se na vaše reakce!

V případě zájmu se prosím obraťte na: ciaau@vscht.cz

Za tým projektu CIAAN

Zdeněk Hrdlička, zdenek.hrdlicka@vscht.cz
VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6, tel. 220 444 046