Home / SVĚT CHEMIE / Novinky

Novinky

(25.2. | Synthesia, a.s.) 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2013

Společnost Synthesia, a.s. Vám děkuje za projevenou důvěru v uplynulém  roce a do nového roku 2013 přeje hodně zdraví, štěstí a osobních i  pracovních úspěchů.

(25.2. | Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická) 

Na fakultách univerzity pokračují imatrikulace nových vysokoškoláků

Ve středu 17. říjnaod 10 hodin proběhne v Kongresovém sále zámku Litomyšl slavnostní imatrikulace nových studentů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, která sídlí v Litomyšli.

Studium bakalářského studijního programu Výtvarná umění zahajuje 15 studentů ve čtyřech oborech:

 • Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů (2),
 • Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita (5),
 • Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů (4),
 • Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech (4).
(25.2. | Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická) 

Cena Alfreda Badera a Thieme Chemistry Award putují na fakultu

V letošním roce byla doc. Ing. Filipu Burešovi, Ph.D. z Ústavu organické chemie a technologie (ÚOChT) Fakulty chemicko-technologické udělena Českou společností chemickou cena Alfreda Badera za organickou chemii pro rok 2012. Toto prestižní ocenění, udělované vynikajícím a perspektivním organickým chemikům již od roku 1994, tak získává v pořadí již druhý pracovník ÚOChT

(25.2. | Synthesia, a.s.) 

Společnost Synthesia a.s. opět udílela cenu za vynikající diplomovou práci, která byla obhájena v roce 2012.

Společnost Synthesia a.s. opět udílela cenu za vynikající diplomovou práci, která byla obhájena v roce 2012. Slečna Michaela Mališová obdržela ocenění z rukou personální ředitelky společnosti Synthesia paní Mgr. Jaroslavy Doležalové.

(25.2. | Synthesia, a.s.) 

Napsali o nás: Týdeník 5+2: Synthesia Pardubice = chemie pro budoucnost

Ještě před první světovou válkou se u koníren vídeňského průmyslníka barona Richarda Drasche v Pardubicích-Semtíně scházeli hosté proslulých parforsních honů. Po roce 1920 bylo všechno jinak - začala tu vládnout chemie.

(25.2.) 

Stážisté na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice a jejich úspěchy - díl II.

Ondřej Vacek

Pro něho se stala Katedra biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické odrazovým můstkem.

(25.2.) 

Stážisté na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice a jejich úspěchy - díl I.

Pavlína Pamánková

S projektem Spektrofotometrické stanovení niklu jako alergenu v roce 2011 poustoupila do národního finále Expo Science AMAVET.

(25.2. | DEZA, a.s.) 

Valašský chemik - listopad 2012

Aktuální číslo přináší řadu zajímavých článků, ze kterých namátkou vybíráme:

 • Sto dvacet let historie společnosti Deza. 
 • Setkání důchodců v Otrokovicích 2012.
 • Celostátní finále dopravní soutěže neslyšících dětí.
 • Může titanová běloba zachránit naši planetu?

Ani v tomto čísle nechybí informace z Agrofert holdingu.

(25.2. | DEZA, a.s.) 

Valašský chemik - prosinec 2012

Aktuální číslo přináší řadu zajímavých článků, ze kterých namátkou vybíráme:

 • Deza získala Certifikaci environmentálního systému řízení - EMS. 
 • Aktuality - liška v Organiku.
 • Aleš Navrátil na Světových hasičských hrách v Austrálii 2012.
 • Představení zemědělské výroby ve skupině Agrofert v České republice.

Ani v tomto čísle nechybí informace z Agrofert holdingu.

(25.2. | DEZA, a.s.) 

Deza získala Certifikaci environmentálního systému řízení - EMS

DEZA, a. s. dosáhla po úspěšné obhajobě ocenění Odpovědné podnikání v chemii – Responsible Care v tomto roce dalšího významného úspěchu při ochraně životního prostředí - Certifikace systému řízení životního prostředí – EMS. Tímto se DEZA, a. s. zařadila po bok nejvyspělejších a zodpovědných podniků zavádějících moderní trendy odpovědného podnikání a odpovědnosti vůči svému okolí a životnímu prostředí.