Home / STUDIUM A KARIÉRA / Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno

Kontakt

Lerchova 63 (č.p. 343)

602 00 Brno 

Telefon 543 423 751

officeSPAMFILTER@cmsps.cz
www.cmsps.cz/

 

Mám zájem ...

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno

Naše školy byly zřízeny českou provincií Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. Na škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro gymnázium, který je zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) pro příslušné třídy nižšího gymnázia (platí pro primu gymnázia od školního roku 2007/2008) a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G) pro příslušné třídy vyššího gymnázia (platí od školního roku 2009/2010).

Dny otevřených dveří: ANO
Možnost ubytování: ANO otaznik
Možnost stravování: ANO otaznik
Mimoškolní činnost: ANO otaznik