Home / STUDIUM A KARIÉRA / Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno / Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kontakt

Lerchova 63 (č.p. 343)

602 00 Brno 

Telefon 543 423 751

officeSPAMFILTER@cmsps.cz

 

Mám zájem ...

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno

Naše školy byly zřízeny českou provincií Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. Na škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro gymnázium, který je zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) pro příslušné třídy nižšího gymnázia (platí pro primu gymnázia od školního roku 2007/2008) a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G) pro příslušné třídy vyššího gymnázia (platí od školního roku 2009/2010).

Dny otevřených dveří: ANO
Možnost ubytování: ANO otaznik
Možnost stravování: ANO otaznik
Mimoškolní činnost: ANO otaznik
Studijní obor:

Předškolní a mimoškolní pedagogika


Kód oboru: 75-31-M/01
Název studijního oboru: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Stupeň získané kvalifikace:
Standardní doba studia: 4roky

Čtyřleté denní studium pro dívky i chlapce. Dosažitelný stupeň vzdělání – střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Všeobecné vzdělávací předměty:

ČJ, AJ nebo NJ, D, Z, F, Ch, Bi, M, Ov, náboženská nebo etická výchova.

Odborné předměty:

pedagogika, psychologie, speciální a sociální pedagogika, hudební výchova, hra na nástroj (klavír), výtvarná výchova, pracovní praktikum, dramatická výchova, tělesná výchova, pedagogická praxe (průběžná, učební praxe – pravidelně zařazená do rozvrhu; souvislá, odborná praxe – v rozsahu 10 týdnů za dobu studia).

Profil absolventa

Absolventi se uplatní jako učitelé mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatelé ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních; také se absolventi uplatní v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.