Home / STUDIUM A KARIÉRA / Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno / Pedagogické lyceum

Kontakt

Lerchova 63 (č.p. 343)

602 00 Brno 

Telefon 543 423 751

officeSPAMFILTER@cmsps.cz

 

Mám zájem ...

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno

Naše školy byly zřízeny českou provincií Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. Na škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro gymnázium, který je zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) pro příslušné třídy nižšího gymnázia (platí pro primu gymnázia od školního roku 2007/2008) a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G) pro příslušné třídy vyššího gymnázia (platí od školního roku 2009/2010).

Dny otevřených dveří: ANO
Možnost ubytování: ANO otaznik
Možnost stravování: ANO otaznik
Mimoškolní činnost: ANO otaznik
Studijní obor:

Pedagogické lyceum


Kód oboru: 78-42-M/03
Název studijního oboru: Pedagogické lyceum
Stupeň získané kvalifikace:
Standardní doba studia: 4roky

Čtyřleté denní studium pro dívky i chlapce zakončené maturitou.

Vyučovací předměty:

ČJ, AJ a NJ, Ov, D, Z, M, F, Ch, Bi, informatika, pedagogika, psychologie, Vv, Hv, dramatická výchova, Tv, náboženská nebo etická výchova, speciální pedagogika a humanit. výchova, osobnostní a dramatická výchova, souvislá odborná praxe (3. a 4. ročník).

Povinně volitelné předměty a specializace:

Vv, Hv, dramatická výchova
konverzace Aj, Nj
pedagogika, psychologie
M, Bi, Nj, Aj

Ročníková práce:

Ve 3. ročníku zpracovávají a prezentují ročníkovou práci na vybrané téma.

Uplatnění absolventů v praxi:

Předpokládáme umístění všech studentů v terciárním vzdělávání, především na vysokých a vyšších odborných školách humanitního směru v oboru pedagogiky a psychologie.