Home / STUDIUM A KARIÉRA / Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno / Gymnázium- Osmileté gymnázium

Kontakt

Lerchova 63 (č.p. 343)

602 00 Brno 

Telefon 543 423 751

officeSPAMFILTER@cmsps.cz

 

Mám zájem ...

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno

Naše školy byly zřízeny českou provincií Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. Na škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro gymnázium, který je zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) pro příslušné třídy nižšího gymnázia (platí pro primu gymnázia od školního roku 2007/2008) a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G) pro příslušné třídy vyššího gymnázia (platí od školního roku 2009/2010).

Dny otevřených dveří: ANO
Možnost ubytování: ANO otaznik
Možnost stravování: ANO otaznik
Mimoškolní činnost: ANO otaznik
Studijní obor:

Gymnázium- Osmileté gymnázium


Kód oboru: 79-41-k/81
Název studijního oboru: Gymnázium- Osmileté gymnázium
Stupeň získané kvalifikace:
Standardní doba studia: 8let

Všeobecné osmileté studium.V primě gymnázia studenti volí povinně buď náboženskou nebo etickou výchovu a také první cizí jazyk. Druhý cizí jazyk jim přibude ještě na nižším stupni gymnázia.
Na vyšším gymnáziu se studenti mohou profilovat výběrem volitelných předmětů jako jsou: anglická a německá konverzace, informatika, francouzský jazyk, latina, semináře z dějepisu, zeměpisu, společenských věd, matematiky, fyziky, chemie, pedagogiky a psychologie, základy práva, dějiny umění apod.
Pro odborné předměty jsou na škole vybavené odborné učebny. Pro tělesnou výchovu jsou k dispozici tělocvičny a dvě hřiště v areálu školy.

Nepovinné předměty:

latina, francouzský jazyk, italský jazyk, ruský jazyk, sborový zpěv, kroužek informatiky, divadelní kroužek, sportovní hry, výtvarně-keramický kroužek, přírodovědný kroužek