Home / STUDIUM A KARIÉRA / Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta přírodovědecká

Kontakt

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

17. listopadu 1192/12
771 46 Olomouc

Tel.: 585 634 060

dekanat.prfSPAMFILTER@upol.cz
www.prf.upol.cz

 

Studijní oddělení

Ludmila Mozgová
Tel.: 585 634 050

ludmila.mozgovaSPAMFILTER@upol.cz
Mám zájem ...

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta přírodovědecká

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  je výzkumně zaměřená fakulta poskytující bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matematiky, fyziky, chemie, biologie a věd o Zemi. Od roku 2009 sídlí většina jejích pracovišť v nově postavené budově na Třídě 17. listopadu nedaleko městského centra, v bezprostřední blízkosti vysokoškolských kolejí a menzy. Biologická pracoviště a některé  laboratoře sídlí na ulici Šlechtitelů - na jihovýchodním okraji města, kde se rozvíjí nový univerzitní kampus.

Více informací o studijních programech naleznete zde.

Další info o škole   sipka

Fakulta je hrdá na svůj tvůrčí potenciál, bohaté portfolio původních výzkumných výsledků posouvajících hranice našeho poznání a na mnohostrannou zahraniční spolupráci. V našich výzkumných týmech jsou začleněni i studenti - včetně středoškolských, kteří dosahují významných úspěchů, nedávno oceněných například cenou Česká hlavička nebo cenou Nadace Jaroslava Heyrovského.  Po našich absolventech je poptávka jak u domácích firem, státních institucí, tak i na zahraničních pracovištích, kam mnoho našich absolventů odchází „na zkušenou“.

Dny otevřených dveří: ANO
Možnost ubytování: ANO
Možnost stravování: ANO
Možnost stipendia: ANO
Možnost výměnných pobytů: ANO
Spolupráce se zaměstnavateli: ANO
Mimoškolní činnost: ANO