Home / STUDIUM A KARIÉRA / Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta přírodovědecká / Nová mobilní aplikace: informace o přijetí ihned a kamkoli

Kontakt

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

17. listopadu 1192/12
771 46 Olomouc

Tel.: 585 634 060

dekanat.prfSPAMFILTER@upol.cz
www.prf.upol.cz

 

Studijní oddělení

Ludmila Mozgová
Tel.: 585 634 050

ludmila.mozgovaSPAMFILTER@upol.cz
Mám zájem ...

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta přírodovědecká

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  je výzkumně zaměřená fakulta poskytující bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matematiky, fyziky, chemie, biologie a věd o Zemi. Od roku 2009 sídlí většina jejích pracovišť v nově postavené budově na Třídě 17. listopadu nedaleko městského centra, v bezprostřední blízkosti vysokoškolských kolejí a menzy. Biologická pracoviště a některé  laboratoře sídlí na ulici Šlechtitelů - na jihovýchodním okraji města, kde se rozvíjí nový univerzitní kampus.

Více informací o studijních programech naleznete zde.

Další info o škole   sipka

Fakulta je hrdá na svůj tvůrčí potenciál, bohaté portfolio původních výzkumných výsledků posouvajících hranice našeho poznání a na mnohostrannou zahraniční spolupráci. V našich výzkumných týmech jsou začleněni i studenti - včetně středoškolských, kteří dosahují významných úspěchů, nedávno oceněných například cenou Česká hlavička nebo cenou Nadace Jaroslava Heyrovského.  Po našich absolventech je poptávka jak u domácích firem, státních institucí, tak i na zahraničních pracovištích, kam mnoho našich absolventů odchází „na zkušenou“.

Dny otevřených dveří: ANO
Možnost ubytování: ANO
Možnost stravování: ANO
Možnost stipendia: ANO
Možnost výměnných pobytů: ANO
Spolupráce se zaměstnavateli: ANO
Mimoškolní činnost: ANO

Nová mobilní aplikace: informace o přijetí ihned a kamkoli

Signál a chytrý telefon s Androidem – to je vše, co nyní potřebují uchazeči o studium na přírodovědecké fakultě, aby se dověděli o výsledku přijímacího řízení. Díky nové aplikaci Lukáše Nováka získají také okamžité informace o aktuálních termínech a všech změnách přijímacího řízení.

pevnost poznání

Bezprostřední zprávy o celém přijímacím řízení mohou zájemci získat po zaregistrování podané přihlášky. Lukáš Novák tak svým budoucím potenciálním kolegům především šetří čas. „Jsem rád, že už žádný uchazeč nebude muset po přijímacích zkouškách každých pět minut kontrolovat web. Aplikace se o to postará a informuje ho o novince okamžitě, i když bude mít mobil v kapse,“ vysvětlil student pátého ročníku informatiky.

S nabídkou k vytvoření mobilního zařízení jej oslovila vedoucí studijního a zahraničního oddělení fakulty Dana Gronychová. „Chtěla jsem, aby byly mladým lidem, kteří si neustále hrají s mobilem či tabletem, informace podány okamžitě,“ uvedla ke zrodu aplikace Gronychová.

Aplikaci už využilo šest stovek ze zhruba čtyř tisíc zájemců o studium na olomoucké přírodovědě. Proděkan pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti Roman Kubínek věří, že zajímavou novinku zájemci o studium časem ocení i na ostatních fakultách. Uchazeči podle něj dostanou i nadále oficiální vyrozumění doporučeným dopisem. „Ten má ale v době sdělování informací rychlostí světla pouze význam oficiálního potvrzení, zatímco se uchazeč již může těšit z úspěšného přijímacího řízení,“ dodal Kubínek.

Aplikace je k dispozici ZDE. Zájemci o studium, kteří Android k dispozici nemají, mohou přihlášku zaregistrovat na e-mail, kam jim budou přesné informace o změnách průběžně zasílány.

Student pátého ročníku informatiky Lukáš Novák přispěl ke komfortu studentského života na olomoucké univerzitě už před dvěma roky, kdy v rámci své bakalářské práce vytvořil aplikaci používanou k objednávání jídel v menze. Je také autorem mobilní aplikace Studuj přírodu pro studenty středních škol a spoluzakladatelem olomoucké skupiny studentů a programátorů Google Developer Group. Aktuálně se podílí na vytvoření informačně-technologického zázemí pro připravované centrum popularizaci vědy Pevnost poznání.


Komentáře