Home / SVĚT CHEMIE / SVĚT ČESKÉ CHEMIE / Chemické instituce v ČR / Česká společnost průmyslové chemie

Česká společnost průmyslové chemie

ČSPCH je vědecko-technická společnost se sídlem v Praze 1, Novotného lávka. Její tradice sahají až do roku 1870 a v současné době se hlásí k Českému svazu vědeckotechnických společností. Má více než 1000 členů. Společnost je nezisková, nevládní organizace a představuje „stavovský spolek“ inženýrů, chemiků a techniků.

Více informací naleznete na stránkách www.cspch.cz.

Cíle a úkoly ČSPCH
    Podpora technického pokroku v oblasti chemických technologií a biotechnologií včetně ochrany životního prostředí a bezpečného řízení chemických procesů v průmyslu.
    Podpora výzkumu, vývoje a efektivní výměny informací a zkušeností při rozvoji chemického průmyslu.
    Snaha zlepšit výchovu odborníků v chemických oborech a organizovat jejich další vzdělávání.
    Usnadnění mezioborové spolupráce mezi chemickými inženýry a techniky s odborníky v přírodovědných oborech.
Hlavní aktivity ČSPCH
    Organizace odborných akcí — konference, symposia, např. ICCT, Organické pigmenty a barviva, atp.
    Spoluúčast na pořádání pravidelných výstav CHEMTEC, PLAST a pod.
    Pořádání kursů a seminářů, např. o historii chemického průmyslu u nás, podpora vydávání publikací a učebnic.
    Spolupráce s partnerskými společnostmi v oblasti chemie: Česká společnost chemická, Česká společnost chemického inženýrství.
Výhody členství v ČSPCH
    Aktivní účast na vědeckovýzkumné spolupráci, získávání a navazování kontaktů v odborných sekcích.
    Pravidelný odběr Bulletinu chemických společností jako přílohy časopisu Chemické listy.
    Aktuální informovanost o odborných akcích, novinkách v literatuře a databázích.
    Slevy na účastnických poplatcích odborných akcí.
    Stanovy ČSPCH.