Home / STUDIUM A KARIÉRA / Wichterlovo gymnázium

Kontakt

Čs. Exilu 669
708 00 Ostrava-Poruba

Tel.: 596 910 135

reditelSPAMFILTER@wigym.cz
www.wigym.cz

 

Mám zájem ...

Wichterlovo gymnázium

Wichterlovo gymnázium na ulici Čs. exilu v Ostravě-Porubě je nejstarší porubské a největší ostravské gymnázium. Škola byla založena v roce 1956 a od roku 1959 ji opustilo asi 8200 absolventů. V roce 2006 získala “Velká Telmanka”, respektive “Exil” čestný název Wichterlovo gymnázium.
V současné době studuje na gymnáziu celkem asi 675 studentů ve 23 třídách. Z toho je 12 tříd čtyřletého studia a 11 tříd osmiletého studia (všechny třídy jsou všeobecné).

Další info o škole   sipka

Wichterlovo gymnázium je všeobecné. Těší nás, že přijetí našich absolventů na univerzity je dlouhodobě téměř 100% a jedná se o kvalitní obory. V průběhu studia se žákům snažíme nabízet zajímavé předměty jako je programování, pedagogika, psychologie, ekonomie, latina, deskriptivní geometrie a ochrana životního prostředí. Zájem studentů o studium se projevuje i v jejich přístupu k různým soutěžíím (Úspěchy studentů na soutěžích ve školním roce 2011/12 ZDE)
 
Všichni žáci absolvují v prvním ročníku adaptrační a lyžařský kurz, vedruhém ročníku tématicky zaměřenou exkurzi v ČR, ve třetím ročníku sportovní kurz a v maturitním ročníku exkurzi do Prahy. Dále mohou navštívit zajímavá místa v zahraničí - Londýn, Provence, Bretaň, Itálie, Drážďany, Pobaltí, Holandsko, … Zájemci o žurnalistiku mají zase svůj kroužek a vydávají dva časopisy (vč. elektronického Glossaria). Sportovní nadšenci využívají moderní sportovní areál s nočním osvětlením a tenisovým, beach volejbalovým, baseballovým, fotbalovým, volejbalovým a florbalovým hřištěm a žáci sami vyhlašují Exil florbalovou ligu (škola sídlí na ulici Čs. exilu). Na gymnáziu působí v rámci Českého červeného kříže Exil skupina první pomoci.
 
Wichterlovo gymnázium pořádá vlastní mezinárodní odbornou soutěž Moravskoslezský matematický šampionát. Hosty soutěže v minulých ročnících například byli Dr. Jiří Grygar, prof. Helena Illnerová, prof. Václav Pačes, prof. Václav Roubíček a prof. Kamil Wichterle. Každoročně vyhlašujeme i literární soutěž. Od roku 2008 organizujeme i dějepisnou soutěž Šumná Ostrava.
 
Naši žáci jsou úspěšní v celorepublikových a krajských kolech konverzačních soutěží a předmětových olympiád - na rozvíjení jejich talentů klademe důraz.
 
Wichterovo gymnázium je fakultní školou Ostravské univerzity a máme uzavřeny i exkluzivní smlouvy o spolupráci s Masarykovou univerzitou Brno a Vysokou školou báňskou - TUO. Profesoři těchto škol přednáší na našem gymnáziu a naši žáci a učitelé zase navštěvují jejich odborné učebny, laboratoře a přednášky.
 
Protože se snažíme žáky nejen vzdělávat, ale i vychovávat, pomáháme občanskému sdružení ADRA, zapojujeme se do sbírek Bílá pastelka, Beruška, AIDS den, Dne boje proti rakovině atd.
 
Žáci mají k dispozici velké množství nově vybavených odborných učeben (biologie, fyzika, literatura, zeměpis, dějepis, multimediální učebna, 2 počítačové učebny, jazyková učebna, výtvarný ateliér) vybavených počítači, interaktivní tabulí a projektory. Počítače mohou žáci používat odpoledne pro vlastní potřebu a na chodbách mají k dispozici Wi-Fi síť a počítačové terminály. Ve škole máme mimo sportovní areál i dvě tělocvičny a posilovnu.
 
Studenti se mohou stravovat ve školní jídelně, k dispozici je bufet, nápojové automaty. Mají uzamykatelné šatní skříňky, pro své potřeby mohou používat dvě kopírky.

Dny otevřených dveří: ANO
Možnost stravování: ANO
Mimoškolní činnost: ANO