Home / STUDIUM A KARIÉRA / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Kontakt

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (FMMI)

VŠB - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba

Tel.: 596 995 374

www.fmmi.vsb.cz

 

Studijní oddělení

Ing. Monika Barčová

Tel.: 597 325 552

monika.barcovaSPAMFILTER@vsb.cz
Mám zájem ...

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, používající tento název od roku 1991, se vyvinula z fakulty hutnické, která vznikla v roce 1951 po rozdělení VŠB na fakulty a má historické kořeny v celé příbramské i předcházející éře. Za více než 40 let vychovala fakulta řadu předních odborníků metalurgického průmyslu.
V současnosti nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu, výrazně posílila své působení v oblasti ochrany životního prostředí, v řízení jakosti, v managementu, v materiálovém a procesním inženýrství. Fakulta má akreditaci na čtyři studijní programy bakalářského studia a v nich na šestnáct studijních oborů, na čtyři studijní programy v magisterském studiu se třinácti studijními obory a konečně na tři studijní programy doktorského studia se třemi studijními obory.

Více informací o studijních programech naleznete zde.

Dny otevřených dveří: ANO
Možnost ubytování: ANO
Možnost stravování: ANO
Možnost stipendia: ANO
Možnost výměnných pobytů: ANO
Spolupráce se zaměstnavateli: ANO
Mimoškolní činnost: ANO