Home / STUDIUM A KARIÉRA / Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká Fakulta

Kontakt

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká Fakulta, sekce chemie

221 951 206
Hlavova 8, Praha 2, 128 43

sekce-chSPAMFILTER@natur.cuni.cz
www.natur.cuni.cz/chemie

 

Studijní oddělení

Ing. Ivana Fraňková
Tel.: 221 951 159
Na Slupi 16, 1. patro

frankoviSPAMFILTER@natur.cuni.cz
Mám zájem ...

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká Fakulta

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. Je však vnímána jako moderní a dynamická, kosmopolitní a prestižní vysoká škola. Je největší českou vysokou školou a zároveň nejznámější a nejlépe mezinárodně hodnocenou českou univerzitou. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK.

Více informací o studijních programech naleznete zde.

Dny otevřených dveří: ANO
Možnost ubytování: ANO
Možnost stravování: ANO
Možnost stipendia: ANO
Možnost výměnných pobytů: ANO
Spolupráce se zaměstnavateli: ANO
Mimoškolní činnost: ANO