Home / STUDIUM A KARIÉRA / Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká Fakulta

Kontakt

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně

České Mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Tel.: 475 283 223

infoSPAMFILTER@sci.ujep.cz
sci.ujep.cz

 

Studijní oddělení

Alena Chocholoušová
Tel.: 475 283 182

alena.chocholousovaSPAMFILTER@ujep.cz
Mám zájem ...

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká Fakulta

Posláním Přírodovědecké fakulty je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech.

Hlavní pozornost je zaměřena na počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, problematiku metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy fyziky, chemie achemického inženýrství, modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře se zaměřením na fyziku erupcí, dále na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev apovrchů, výzkum elektrochemických biosenzorů pro evironmentální analýzu, mikrobiologii a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou geografii, environmentální geografii, krajinnou ekologii, syntézy krajiny, krajinné plánování a instrumentální metody analytické chemie.

Více informací o studijních programech naleznete zde.

Další info o škole   sipka

Dalším posláním fakulty je výrazně posílit vědecko-výzkumnou základnu UJEP v oblasti přírodních věd, dosáhnout jejího výraznějšího zapojení do evropského výzkumného prostoru a sítí mezinárodní spolupráce a zajišťovat vysokoškolské vzdělání všech tří stupňů (Bc., Mgr., Ph.D.) jak pro odborníky v přírodovědných oborech, tak pro přípravu učitelů pro 2. stupeň základních škol (ZŠ) a pro střední školy (SŠ) v přírodovědných předmětech. Cílem je připravit absolventy tak, aby se mohli dobře uplatnit na trhu práce nebo aby se mohli věnovat vědecké práci nebo vědecké přípravě v rámci doktorských studijních programů.

Dny otevřených dveří: ANO
Možnost ubytování: ANO
Možnost stravování: ANO
Možnost stipendia: ANO
Možnost výměnných pobytů: ANO
Spolupráce se zaměstnavateli: ANO
Mimoškolní činnost: ANO