Home / STUDIUM A KARIÉRA / Gymnázium Matyáše Lercha

Kontakt

Žižkova 980/55
 616 00 Brno

Telefon 549 122 063

sekretariatSPAMFILTER@gml.cz
www.gml.cz/

 

Mám zájem ...

Gymnázium Matyáše Lercha

Gymnázium Matyáše Lercha byla založena v roce 1961. Škola neustále zlepšuje vybavení svých učeben. Nakoupila například nové počítače do učebny informatiky, digitální projektory do odborných učeben; při fyzikálních pokusech je možno využít program ISES.

Také školní knihovna je velmi bohatá. Můžeme v ní najít více než 10 tisíc svazků; škola navíc průběžně dokupuje tituly nové. Studenti a zaměstnanci si mohou půjčit i cizojazyčnou a odbornou literaturu, umělecké a odborné magazíny, slovníky. V rámci knihovny funguje i studovna.

K příjemnému školnímu prostředí přispívá atrium s fontánou a bufet. V atriu lákají pohodlné lavičky k příjemnému posezení. V bufetu je možno zakoupit mnoho pochutin - od párku v rohlíku až po zmrzlinu, a navíc jsou zde ochotné paní prodavačky.

Další info o škole   sipka

Naše škola pořádá spoustu zajímavých akcí. Talentovaní milovníci literatury mohou přednést své oblíbené kusy nebo svá vlastní díla na Polymnii, školním klání v přednesu. Studenti navštěvují koncerty školních hudebních a divadelních souborů. Díky profesoru Noubelovi mohou naši studenti účinkovat na mezinárodním frankofonním divadelním festivalu v Brně, který se koná každý rok v březnu. Jde o ojedinělou akci v České republice. V budově naší školy se konají různé besedy se zajímavými lidmi. Naši školu například navštívil ministr pro informační technologie, pan Vladimír Mlynář. Pravidelně se koná přednáška o drogách, kde vystupují známí popoví umělci, jmenujme například Jana Kalouska. V předvánočním týdnu se pořádají sportovní turnaje. Třídní týmy soupeří ve volejbale, fotbale a jednotlivci ve squashi.

V rámci studia jazyků jezdí třídy na výměnné pobyty do Francie, Anglie a Německa. Také školní sbor Labutí píseň cestuje často do zahraničí na různé festivaly a soutěže. Studenti francouzského gymnázia získají na konci svého studia mezinárodně uznávaný diplom DELF. Studenti osmileté sekce zase mohou obdržet opět mezinárodně uznávaný německý Sprachdiplom. 

Dny otevřených dveří: ANO
Možnost stravování: ANO
Možnost výměnných pobytů: ANO
Mimoškolní činnost: ANO