Home / STUDIUM A KARIÉRA / Gymnázium J. S. Machara

Kontakt

Královická 668
250 50 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Tel.: 326 902 311

infoSPAMFILTER@gbl.cz
www.gbl.cz

 

Mám zájem ...

Gymnázium J. S. Machara

Gymnázium bylo založeno roku 1913, čestný název Gymnázium J. S. Machara nese od 1. září 1998, kdy byla ve škole umístěna básníkova pamětní deska. Český básník J. S. Machar po jistou dobu bydlel a tvořil v našem městě.

Studium na našem gymnáziu probíhá ve čtyřletém a osmiletém cyklu. Přijetí do prvních ročníků obou cyklů je podmíněno úspěšným složením přijímacích zkoušek. Poskytujeme všeobecné vzdělání, jehož cílem je připravit studenty pro úspěšné studium na vysokých školách. Široká nabídka volitelných předmětů umožňuje profilovat vzdělávací proces podle zájmu studentů. Prohlubující studium probíhá v seminářích, zastoupeny jsou přírodní i humanitní obory. Jako externí přednášející jsou zváni vysokoškolští pedagogové, odborníci z praxe.

Další info o škole   sipka

Důraz klademe na dobrou jazykovou přípravu. Vyučujeme nejméně dvěma jazykům. Povinně angličtině, postupně lze volit další 1 - 3 jazyky (němčinu, francouzštinu, španělštinu, ruštinu a latinu). Jazykové znalosti lze prohloubit v hodinách konverzace a při poznávacích zájezdech do zahraničí.

K vybavení školy patří odborné učebny CH, F, BI, IVT, D-Z, HV, W a školní knihovna se studovnou. Sportovní zázemí tvoří tělocvična, gymnastický sálek a nově zrekonstruovaná hřiště pro atletiku, volejbal, basketbal, tenis, házenou. Sportovní akce patří k výrazným aktivitám školy. Každoročně probíhá lehkoatletický Memoriál prof. Františka Šimka, provozují se sportovní hry, naši žáci se zúčastňují lyžařského výcviku a účastní se sportovních akcí v rámci regionu. Literární a recitační soutěž Macharův Brandýs, kterou gymnázium pořádá ve spolupráci s městem, má regionální význam. Při škole působí také Přírodovědná společnost Dr. A. Bečváře a pěvecký sbor. Brandýské gymnázium už vychovalo několik generací úspěšných absolventů, kteří získali uznání v celosvětovém měřítku.

Dny otevřených dveří: ANO
Možnost stravování: ANO
Mimoškolní činnost: ANO