Home / STUDIUM A KARIÉRA / Gymnázium J. Š. Baara

Kontakt

Pivovarská 323
344 01 Domažlice

Tel.: 379 414 211

gjsbSPAMFILTER@gymdom.cz
www.gymdom.cz

 

Mám zájem ...

Gymnázium J. Š. Baara

Gymnázium J.Š.Baara zůstává jedinou státní školou, která poskytuje v domažlickém regionu úplné střední všeobecné vzdělání.

Prestiž škole vytváří nejen tradice, jako "chodská univerzita" funguje od roku 1871, ale především úspěšnost absolventů při vstupu na vysoké školy i v následné pracovní kariéře.

Vzdělávací koncepce je směrována zejména na přípravu studentů pro studium na vysokých školách, ideovým základem školy je otevřenost = škola nabízí možnost dalšího rozvoje pro všechny, kteří k tomu jednak mají předpoklady, jednak prokazují ochotu a vůli vzdělávat se. Jsme schopni rozvíjet talent těch nejschopnějších, i poskytnout pomoc a poradenství těm, kteří se teprve učí učit.

Další info o škole   sipka

Ve škole se v praxi uplatňuje multikulturalita (řada studentů cizího původu), sociální soudržnost (studenti přicházejí ze všech sociálních vrstev společnosti) i principy environmentální výchovy. Bezbariérový přístup zaručuje možnost rovnocenného přístupu ke vzdělání i dětem handicapovaným.

Jednou z priorit je směřování k dovednostní výuce (laboratorní a praktická cvičení, fiktivní studentské firmy, projektové vyučování), kterou však stále podmiňuje solidní vědomostní základ, na který ani do budoucna nelze rezignovat.

Škola reaguje na společenskou objednávku i tím, že připravuje absolventy schopné kultivované komunikace v mateřštině a dvou světových jazycích, schopné týmové práce i samostatného usuzování, samozřejmostí je počítačová gramotnost.

Zásada otevřenosti funguje i při rozvaze o dalším směřování školy - na chodu školy mají možnost spolupodílet se jak rodiče a veřejnost (školská rada, sdružení rodičů), tak zejména sami studenti (studentská rada).

Dny otevřených dveří: ANO
Možnost stravování: ANO
Mimoškolní činnost: ANO