Home / STUDIUM A KARIÉRA / Gymnázium J. K. Tyla

Kontakt

Tylovo nábř. 682
500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 075 150

kancelarSPAMFILTER@gjkt.cz
www.gjkt.cz

 

Mám zájem ...

Gymnázium J. K. Tyla

Kde škola působí?
Gymnázium J. K. Tyla se nachází v budově postavené architektem Gočárem, která patří mezi nejvýznamnější stavby počátků moderní funkcionalistické architektury. Umístěna je v prestižní lokalitě v samém srdci města Hradec Králové, opakovaně vyhlašovaném jako „nejlepší místo pro život“ v České republice.
 
Kdo jsou zákazníci školy?
Nadaní absolventi základních škol z širší královéhradecké lokality, kteří chtějí nést odpovědnost za své vzdělání a budoucnost a jsou ochotni ctít společná pravidla naší školy i naší společnosti.

Další info o škole   sipka

Co je hlavní aktivitou školy, jejím hlavním cílem?
Poskytnout všeobecné vzdělání, rozvinout specifické dovednosti, které umožní absolventovi prosadit se v životě v naší zemi i v zahraničí, dodat studujícím hrdost na sebe sama.

Jaká je hlavní filozofie školy - jaké hodnoty a priority vyznává?
Ctít základní hodnoty, svobodu a odpovědnost za sebe sama, toleranci a úctu k těm, kteří si ji zaslouží, rovnost příležitostí a solidaritu s těmi, kteří ji potřebují.

V čem je její síla a výhoda ve vztahu ke konkurenci?
V možnosti navázat na historické tradice vzdělávání předních osobností naší minulosti i současnosti, ve značné vnitřní diferenciaci výukového programu (5 světových jazyků, 20 – 30 volitelných předmětů, možnost výuky vybraných předmětů v angličtině), v množství projektů a aktivit nad rámec standardní výuky (cca 70 akcí za rok) a v procesu zavádění moderních ICT do běžného chodu školy. Další přednost je ve schopnosti prokázat opodstatněnost označení "prestižní škola" a v potenciálu stát se lídrem na trhu školských služeb v širokém regionu.

Dny otevřených dveří: ANO
Možnost stravování: ANO
Mimoškolní činnost: ANO
Nabídka studijních oborů