Home / STUDIUM A KARIÉRA / Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Osmileté & čtyřleté všeobecné Gymnázium INTEGRA BRNO bylo založeno roku 1992 a je fakultní školou Masarykovy univerzity. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj osobnosti svých studentů, učíme je samostatně myslet a orientovat se v překotně se měnícím světě.

Důraz je proto kladen na výuku cizích jazyků, informační technologie, ekonomickou gramotnost, etiku, historii či ekologii. Poskytujeme kvalitní univerzální vzdělávání, studenti se sami profilují humanitně či přírodovědně. Kromě akademického vzdělání rozvíjíme u žáků vztah k celoživotnímu vzdělávání, učíme je spolupráci v týmu, komunikaci a schopnosti hodnocení práce své i druhých.

Dny otevřených dveří: ANO
Možnost stravování: ANO
Mimoškolní činnost: ANO otaznik