Home / STUDIUM A KARIÉRA / Gymnázium Globe, s.r.o.

Gymnázium Globe, s.r.o.

Škola nabízí dětem program, který umožní žákům úplné střední vzdělání na evropské úrovni. Program je modulově sestaven ze tří částí, které umožňují volbu vzdělávací cesty podle zájmů a schopností studenta a požadavku rodičů. Je určen zejména pro české děti, ale také pro studenty jiných národností. Je doplněn mimoškolními aktivitami zejména z oblasti ekologie a vzájemné komunikace. Žáci mohou získat standardní maturitní vzdělání s hlubšími znalostmi cizích jazyků a dosáhnout mezinárodně uznávaný certifikát v oblasti budování a správy počítačové sítě (CNAP).

Další info o škole   sipka

Všeobecně vzdělávací program Globe je zaměřen na rozvoj dovedností v angličtině, celkový rozvoj osobnosti žáka realizovaný prostřednictvím environmentální výchovy a využití počítačů ve výuce. Gymnázium je nadstandardně vybaveno ICT technologiemi (6 tříd s interaktivní tabulí, dataprojektory, vizualizér, 6 učeben a chodby s volně přístupnými terminály). Předností školy je interiér – prostředí je estetické, pro žáky přítulné, okolí školy je zalesněné. Vnitřní prostředí školy je klidné a bezpečné. Vedle všeobecného vzdělání zájemcům poskytujeme jako jediné gymnázium v kraji také profesní vzdělání orientované na správu počítačových sítí.

Dny otevřených dveří: ANO
Možnost stipendia: ANO otaznik
Mimoškolní činnost: ANO otaznik