Home / STUDIUM A KARIÉRA / Gymnázium Dr. Josefa Pekaře

Kontakt

Palackého 211/3
293 80 Mladá Boleslav

Tel.: 326 375 951

pekargmbSPAMFILTER@pekargmb.cz
www.pekargmb.cz

 

Mám zájem ...

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře

Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi poskytuje středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Studentům nabízíme:

všestranné středoškolské vzdělání
přípravu pro studium na všech typech vyšších odborných a vysokých škol
možnost profilace studia prostřednictvím volitelných předmětů ve třech základních směrech:

  • matematika – výpočetní technika
  • přírodovědné předměty
  • esteticko - humanitní předměty výuku cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština, latina) ve skupinách podle pokročilosti v návaznosti na úroveň znalostí ze ZŠ

Další info o škole   sipka

možnost výuky volitelných předmětů v cizím jazyce
spolupráci se školami ve Francii,  Německu, na Slovensku a Polsku
moderně vybavené specializované předmětové učebny, laboratoře a přístup na internet
knihovnu s čítárnou a studovnou (internet – studentská wifi)
výborné podmínky pro tělesnou výchovu a sportovní činnost (sportovní hřiště, sportovní hala, gymnastický sál, zrcadlový sál)
obědy ve vlastní školní jídelně a občerstvení ve školním kiosku
bohatou mimoškolní činnost v kulturních, sportovních a počítačových kroužcích

Dny otevřených dveří: ANO
Možnost stravování: ANO
Možnost výměnných pobytů: ANO
Spolupráce se zaměstnavateli: ANO
Mimoškolní činnost: ANO