Home / STUDIUM A KARIÉRA / Gymnázium Dr. Emila Holuba

Kontakt

Na Mušce 1110
543 01 Holice

Tel.: 466 682 266

gyholiSPAMFILTER@gyholi.cz
www.gyholi.cz

 

Mám zájem ...

Gymnázium Dr. Emila Holuba

- Odborné učebny a laboratoře včetně multimediálních.
- Přednáškový sál – aula.
- Moderní vnitřní a venkovní sportovní areál s posilovnou a sociálním zázemím.
- Volba dvou z pěti nabízených cizích jazyků (anglický, německý, španělský, francouzský, ruský).
- Kvalitní příprava pro studium na VŠ (98% úspěšnost).
- Výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu.
- Pravidelné výjezdy do zahraničí a výměnné pobyty (Německo, Anglie, Francie, Španělsko).  
- Široká nabídka volitelných předmětů, seminářů, kroužků.
- Vlastní jídelna s bohatou a chutnou stravou.
- Školní bufet (7:30 - 13:30 hod.), nápojový automat (káva, mokachino, kapuchino, čaj)
- Adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků.
- Odborná pomoc psychologa a výchovného poradce.
- Besedy zaměřené na protidrogovou prevenci, právní vědomí, prevenci kriminality a trestní odpovědnost.
- Široká spolupráce se SRPDŠ (lyžařské zájezdy, odměny, jízdné apod.).
- Lyžařské a sportovní kurzy, školní výlety.
- Přípravné kurzy pro zájemce o studium.
- Možnost ubytování v internátu SŠA Holice (chlapci i dívky).
- Kulturní vyžití (koncerty a filmová představení, studentské akademie, besedy, vernisáže, maturitní plesy).
- Školní knihovna.
- Bezbariérový přístup.
- Wi-fi připojení pro studenty v budově školy.

Dny otevřených dveří: ANO
Možnost stravování: ANO
Mimoškolní činnost: ANO