Home / STUDIUM A KARIÉRA / Gymnázium, Velké Pavlovice

Kontakt

Pod Školou 10

Velké Pavlovice 691 06

Telefon 519 428 245

gymnaziumSPAMFILTER@velke-pavlovice.cz

 

Mám zájem ...

Gymnázium, Velké Pavlovice

Škola zahájila svoji činnost dnem 1. září 1996. Původně byla zřízena jako státní gymnázium. V důsledku optimalizace středního školství v regionu se škola stává k 1. červenci 2004 příspěvkovou organizací zřízenou městem Velké Pavlovice. Do rejstříku škol vedeného MŠMT v Praze byla škola zařazena s účinností od 1.7.2004. Dnes má škola kapacitu 360 žáků. 

Další info o škole   sipka

Významným aspektem je, že stav žáků usnadňuje znalost chování a jednání žáků i učebních výsledků žáků.

Gymnázium Velké Pavlovice spolupracuje s Gymnáziem Senica na projektech i s účastí středních škol Rakouska.

Povinná výuka ze tří cizích jazyků - anglický, německý a ruský. Nepovinné předměty s výukou konverzace anglického jazyka, německého jazyka, deskriptivní geometrie a odborných předmětů.

Mimoškolní aktivity zajišťují vyučující gymnázia formou zájmových kroužků (sportovní, gymnastika, pěvecký sbor, keramický a výtvarný kroužek, klub mladých debrujárů, kroužek šachu, kroužek biologický a další). Materiální zázemí: odborné učebny biologie, dvě učebny fyziky a chemie, dvě učebny pro informatiku, multimediální učebna, odborné jazykové učebny, výtvarný ateliér, společenská místnost – aula, moderní sportovní areál pro atletiku a míčové hry, posilovna, velmi dobré vybavení didaktickou technikou a učebními pomůckami, knihovna pro studenty, zapůjčování učebnic ve všech ročnících, školní bufet a stravování v jídelně školy.

Dny otevřených dveří: ANO
Možnost stravování: ANO otaznik
Možnost stipendia: ANO
Mimoškolní činnost: ANO otaznik