Home / STUDIUM A KARIÉRA / Ekora s.r.o.

Kontakt

Sinkulova 48/329

140 00 Praha 4

ekoraSPAMFILTER@ekora.cz

 

tel: 267 914 573

Mám zájem ...

Ekora s.r.o.

Firma Ekora s.r.o. byla založena v roce 1995 a původně se zabývala ochranou životního prostředí. Firma je orientována na sanační práce a odstraňování ekologických zátěží. Dále se firma zaměřujeme na zpracování ekologických auditů, analýz rizika, projekční činnost ve výstavbě, rekultivace a revitalizace území, odpadové hospodářství, vodní hospodářství, ochranu ovzduší, monitoring podzemních, povrchových a odpadních vod, vzorkovací práce, provádíme posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), zpracováváme žádosti o integrovaná povolení (IPPC).