Home / STUDIUM A KARIÉRA / Educanet - Střední odborná škola Pardubice

Educanet - Střední odborná škola Pardubice

Škola byla založena v roce 1992 a byla první soukromou střední školou v pardubickém regionu. Od roku 1992 poskytuje úplné střední odborné vzdělání s maturitou v denní a dálkové formě, rekvalifikační kurzy a zajišťuje kurzy i pro jiné subjekty. Výuka probíhala do školního roku 2003/2004 v samostatné budově v centru města Lázně Bohdaneč. Z kapacitních důvodů jsme se od 1. září 2004 přesunuli do areálu základní školy v obci Rybitví.

Další info o škole   sipka

• V budově se nachází osm kmenových tříd, multimediální učebna a dvě jazykové učebny. Škola je držitelem Certifikátu kvality soukromé školy.
• Klademe důraz na příjemné rodinné prostředí a snažíme se udržovat úzký kontakt s rodiči žáků. Škola má výchovného poradce a spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Pardubicích. Formou individuálních studijních plánů vycházíme vstříc sportovcům. Věnujeme zvýšenou pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (např. dyslektikům). Maximální počet žáků ve třídě je 28, přičemž na jazyky, výpočetní techniku a výběrové předměty se žáci dále dělí na skupiny.
• Velká pozornost je věnována výběru a dalšímu vzdělávání pedagogů. Všichni učitelé odborných předmětů jsou vysokoškolsky vzdělaní odborníci z praxe. Hodnocení školy ze strany ČŠI je nadprůměrné. Inspekční zprávu naleznete níže.
• Ubytování žáků: zajištěno v Domově mládeže SOU stavebního v Rybitví (1200–1600 korun/měsíc).
• Stravování: v budově školy se nachází jídelna (25 Kč/oběd).
• Občerstvení: jídelní a nápojový automat na studené nápoje v budově školy.
• Doprava: z Pardubic linky č. 3, 7, 11 a 18 – přibližně 20 minut z centra města.
 
Proč studovat právě u nás?
 
Malý počet studentů umožňuje individuální přístup k řešení problémů.
Bereme v úvahu biorytmus studentů – proto je rozvrh uspořádán tak, že první vyučovací hodina začíná až v 8.30 a škola nekončí později než v 15.45.
V moderní multimediální učebně probíhá výuka odborných předmětů. Celá škola je pokryta bezdrátovou sítí s přístupem na internet dle požadavků vyučujících.
Učitelé odborných předmětů jsou specialisté z praxe.

Dny otevřených dveří: ANO
Možnost ubytování: ANO otaznik
Možnost stravování: ANO otaznik