Home / STUDIUM A KARIÉRA / ČEPRO a.s.

Kontakt

Dělnická 213/12

170 04 Praha 7 - Holešovice

ceproasSPAMFILTER@ceproas.cz
www.ceproas.cz

 

Telefonní ústředna

tel: 221 968 111

Mám zájem ...

ČEPRO a.s.

Akciová společnost ČEPRO, a.s. zajišťuje především přepravu, skladování a prodej ropných produktů. V této oblastiposkytuje přepravní, skladovací a speciální služby ostatním subjektům. Jejím posláním je také ochrana zásob státních hmotných rezerv. Zároveń provozuje síť vlastních čerpacích stanic pod obchodním názvem EuroOil.

Další info o firmě   sipka

Historie

Akciová společnost ČEPRO vznikla  k 1. lednu 1994 privatizací bývalého státního podniku Benzina - původně jako České produktovody a ropovody, a. s.

Zakladatelem a následně do 31. 12. 2005 jediným akcionářem společnosti byl Fond národního majetku ČR. S platností od 1. 1. 2006 je jediným akcionářem ČEPRO, a. s., Ministerstvo financí České republiky.
 

Čerpací stanice

ČEPRO, a.s. vlastní a provozuje největší českou síť čerpacích stanic pod obchodní značkou EuroOil. V současné době disponuje 191 čerpacími stanicemi po celém území České republiky, což ji řadí na třetí místo v počtu čerpacích stanic a čtvrté místo podle objemu prodeje pohonných hmot.

Kontrola kvality

Samostatnou kapitolou je kvalita prodávaných pohonných hmot.  Jejich dodavatelem je akciová společnost ČEPRO. Vzorky pohonných hmot jsou pravidelně odebírány přímo na čerpacích stanicích a jsou podrobovány přísné kontrole jak v laboratořích ČEPRO, tak v nezávislých laboratořích společnosti SGS Czech republic. Původ a kvalita každé dodávky pohonných hmot jsou deklarovány příslušným atestem, který je na každé čerpací stanici k dispozici.Čerpací stanice EuroOil poskytují služby srovnatelné s evropským standardem. Jsou také zařazeny do systému jakosti a certifikovány společností Lloyd´s Register Quality Assurance podle mezinárodní normy ISO 9001:2000.

BEZPEČNÝ PODNIK

Společnost ČEPRO, a. s. v roce 2009 úspěšně zavedla systém bezpečnosti práce „Bezpečný podnik“ (národní ekvivalent systému řízení BOZP-OHSAS 18001). Program „Bezpečný podnik“, má za cíl především zvýšit ve společnosti úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ochrany životního prostředí, docílit tím zároveň i vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody a vytvořit podmínky pro zavedení integrovaného systému řízení. Garantem programu „Bezpečný podnik“ je Státní úřad inspekce práce, který považuje prosazování a realizaci programu „Bezpečný podnik“ v právních subjektech, pro které je určen, za prioritní, a to zejména s ohledem na potřebu účinnějšího prosazování zákonem stanovených požadavků na prevenci.

Obrat za minulý rok: 46 061 742 000
Počet zaměstnanců: 831