Home / STUDIUM A KARIÉRA / Biskupské gymnázium Brno

Kontakt

Barvičova 85

602 00 Brno

Telefon 543 234 501

bigySPAMFILTER@bigy.cz

 

Mám zájem ...

Biskupské gymnázium Brno

Ve škole studuje téměř 840 studentů, v 16 třídách osmiletého a ve 12 třídách čtyřletého cyklu, a tak je kapacita školy zcela naplněna. Každý rok se nám daří přijímat 150 nových studentů a jako jedna z mála brněnských škol si stále můžeme mezi zájemci o studium vybírat. Koncepce výuky a zejména výchovy je dlouhodobě stabilní. Ve škole působí 74 pedagogů včetně spirituála. Výuku všech čtyř cizích jazyků, které se vyučují povinně, tedy angličtiny, francouzštiny, němčiny a španělštiny zajišťují i zahraniční lektoři. Svou pomoc při řešení problémů nabízejí dva stálí psychologové, kteří se rovněž podílejí na vytváření programu osobnostní výchovy, která si klade za cíl pomoci mladému člověku orientovat se v různých životních situacích a vytvářet si postoje a názory v tak obtížném stadiu života, jakým je dospívání. Tento program prostupuje v různých formách, nejčastěji formou kurzů, celým studiem. Biskupské gymnázium má rovněž bohaté zkušenosti v oblasti zahraniční spolupráce. Partnerské školy máme v Belgii (Lycée Saint-Francois Xavier ve Verviers), v Německu (Albertus Magnus Gymnasium ve Stuttgartu a Reginogymnasium v Prumu), v Polsku (Lyceum Seweryna Goszczynskiego v Novém Targu) i v Itálii (Liceo scientifi co Galileo Galilei v Paole). Naši studenti každý rok studují ve Spojených státech v rámci programu Global Outreach, v rakouském Melku v krásném prostředí tamního Stiftsgymnasia a nejnověji vysíláme čtyři studenty na půlroční studium do Madridu.

Dny otevřených dveří: ANO
Možnost ubytování: ANO otaznik
Možnost stravování: ANO
Možnost výměnných pobytů: ANO
Mimoškolní činnost: ANO