Home / STUDIUM A KARIÉRA / Astin Catalysts and Chemicals, s.r.o.

Kontakt

Záluží 1

436 70 Litvínov

infoSPAMFILTER@astin.cz
www.astin.cz

 

tel: 414 120 239

Vedení společnosti:

Moskevská 1/14

434 01 Most

Mám zájem ...

Astin Catalysts and Chemicals, s.r.o.

Společnost ASTIN Catalysts and Chemicals, s.r.o.,byla založena v roce 1999 pod původním označením ASTIN s.r.o.  Předmětem jejího podnikání bylo zámečnictví a nakládání s odpady vyjma nebezpečných. 

V r. 2009 společnost změnila název z ASTIN s.r.o. na ASTIN Catalysts and Chemicals, s.r.o., rozšířila předmět podnikání a své sídlo přenesla z Chlumce u Ústí nad Labem do průmyslového areálu UNIPETROL RPA, s.r.o., v Litvínově-Záluží.

Další info o firmě   sipka

Současně je pozitivní skutečnost, že dochází k výraznému zkracování řídících mechanismů mezi výzkumnými a rozvojovými útvary podniků společenství UNIPETROL, firmou ASTIN Catalysts and Chemicals, s.r.o., a výrobními složkami uvedených podniků.

Celková situace společnosti je silně orientována na její další rozvoj a tento záměr je podporován vlastníky firmy.

Po odkoupení linky na výrobu syntetického hydrotalcitu v Dolní Rožínce se společnost stala spolumajitelem patentu č. 294533 „Katalyzátor na bázi oxidů přechodových kovů pro totální oxidaci těkavých organických látek a způsob jeho výroby“ (1/3) a  dále patentu č. 287179 „Způsob výroby syntetického hydrotalcitu“ (½).
Od prosince roku 2009 je naše společnost vlastníkem ochranných známek AST Cat, AST Sorb, AST Zeo a AST Carb, od roku 2010 i ochranných známek HYBOT a CHEROX.