Home / Konference

Konference

WCCH-pozvanka-top-web

Vážené dámy, vážení pánové,

srdečně Vás tímto zveme na mezinárodní konferenci v rámci projektu Partnerství pro chemii, která se uskuteční

19. – 20. září 2013 v Kulturním domě Dukla v Pardubicích.

Účast na konferenci je pro registrované účastníky bezplatná (registrace na konci této stránky).
V případě zájmu, prosím, potvrďte svou účast nejpozději do 31. srpna 2013.

 

Program konference 19. září

8:00 – 9:30 Příjezd účastníků
9:30 – 9:45 Zahájení konference
9:45 – 9:55 Partnerství pro chemii
9:55 – 10:10    

150 let chemie na Pardubicku

Prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. – proděkan pro pedagogiku na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

10:25 – 10:50

Máte na víc

Ing. Ivan Pilný – prezident Tuesday Business Network

11:00 – 12:00

Rozvoj a specifika podnikání v ČR a EU

Ing. Andrej Babišúspěšný podnikatel, majitel a generální ředitel agrochemického holdingu Agrofert

12:00 – 12:30

Spolupráce výzkumu a průmyslu ve Francii

Dr. Virginie Nazabal – působí na Chemickém vědeckém institutu francouzské Univerzity Rennes

Oběd

14:00 – 14:30           .

Vzdělávání a volný trh u nás a v zahraničí

Rostya Gordon-Smith, MA HRM – specialista na mezinárodní HR, přes 20 let působí v oblasti řízení a
rozvoje lidí a týmů po celém světě.

 
14:30 – 16:00

Panelová diskuze na téma: Mozky budoucnosti aneb budoucí vývoj a výzvy technického vzdělávání a jeho vazba na průmysl v rámci EU

Moderuje: Ing. Daniel Rubeš – personální ředitel holdingu Agrofert, absolvent Univerzity Pardubice

V rámci diskuze vystoupí:

J. Majerová – vedoucí oddělení metodiky trhu práce, MPSV ČR
A. Prázný – odborný asistent, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
P. Kalenda – proděkan pro pedagogiku, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
L. Klofáč – personální ředitel, Fatra, a.s.
R. Gordon-Smith – ředitelka PeopleImpact, specialistka na mezinárodní HR;
S. Medřický – předseda Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s.

 
16:30 – 16:50

Konkurence českého chemického průmyslu

Ing. Ladislav Novák – ředitel sekretariátu SChP a významný zástupce výrobních,
obchodních, projekčních, výzkumných a konzultačních organizací

 
16:50 – 17:10

Firemní škola v německé společnosti SKW Piestericz

Mgr. Anežka Macháčková – asistentka vedení společnosti Agrofert Holding,
studium na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity, v Anglii a Belgii

 
17:10 – 17:30

Novinky v podpoře aplikované vědy a výzkumu

Ing. Miroslav Janeček, CSc. – místopředseda Technologické agentury ČR,
dlouholetý vedoucí pracovník v podnicích chemického průmyslu

 

 

Program konference 20. září

Páteční dopolední program volitelný z následujících variant:

SKUPINA A
8:45 – 13:15
Výsledky výzkumu na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice
SKUPINA B
10:00 – 13:15
Exkurze ve společnosti Synthesia, a.s.
SKUPINA C
9:30 – 11:30
Exkurze na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

 

Program SKUPINY A na pátek 20. září:

Ráno

8:45 – 9:00 Z. Kváča - Příprava redoxních nízkorozměrných oxidů titanu
9:00 – 9:15 M. Kohl - Vliv polovodičů na bázi selenidů na korozní vlastnosti ochranných organických povlaků
9:15 – 9:30 P. Benda - Nové antikorozní pigmenty na bázi feritů
9:30 – 9:45 V. Jašková - VLIV SKLADOVATELNOSTI NA AKRYLÁTOVÉ NÁTĚROVÉ HMOTY OBSAHUJÍCÍ ORGANICKÉ BIOCIDY
9:45 – 10:00 G. Bijay - Bending Stiffness of Rapeseed Straw Pulp
10:00 – 10:15 O. Vodochodský - Modifikace kyanátových pryskyřic
10:15 – 10:25 Z. Nádvorníková - Použití polymerních stabilizátorů pro stabilizaci houževnatého polystyrenu
10:25 – 10:35 A. Soltysek - Vliv Ce na strukturu a aktivitu NiCe-alumina katalyzátorů
10:35 – 10:45 O. Preininger - Netoxická aditiva pro oxypolymeračně zasychající nátěrové hmoty

Odpoledne

11:15 – 11:30 M. Filipi - Oxycelulóza - ideální sorpční materiál
11:30 – 11:45 J. Machotová - Funkcionalizované core-shell mikrogely připravené emulzní polymerací
11:45 – 12:00 T. Weidlich - alternativní možnosti odstraňování sloučenin zvyšujících AOX z prům. odp. vod
12:00 – 12:15 P. Menc - Anorganické pigmenty a deriváty ferrocenu pro sikativaci pojiv na bázi modifikovaných alkydů
12:15 – 12:30 O. Škola - Migrace železo-aronového fotoiniciátoru z vytvrzeného polymerního filmu
12:30 – 12:40 N. Purev - Vliv mikroenkapsulace barviv na jejich koloristické chování při barvení usní
12:40 – 12:50 L. Krištofíková - Problematika biodegradabilních samokvestrujících tenzidů
12:50 – 13:00 P. Ryšánek - Charakterizace speciálních oxidických antikorozních pigmentů rentgenovou analýzou
13:00 – 13:15 H. Kukačková - NÁTĚROVÉ HMOTY S NÍZKÝM OBSAHEM VOC OBSAHUJÍCÍ NETOXICKÉ ANTIKOROZNÍ PIGMENTY