Home / SVĚT CHEMIE / SVĚT ČESKÉ CHEMIE / Partnerství pro chemii / Vzdělávací semináře a stáže

Vzdělávací semináře a stáže

a) setkání s domácími odborníky zabývající se public relations, komunikačními znalostmi a tréninkem

flexibility, kreativity a rozhodování

b) trénink komunikačních dovedností

c) kurz manažerských dovednosti

Termíny jednotlivých kurzů najdete v aktualitách.

Stáže:

Stáže probíhají buď jako krátkodobé nebo jako dlouhodobé

Krátkodobé stáže probíhají formou intenzivní docházky v průběhu letních prázdnin a to v měsících červenec a srpen. Podmínkou získání certifikátu je docházka min. 23 dní. Maximální možná doba docházení do společnosti je 46 dní a sepsání čtyřstránkové zprávy ze stáže.

Dlouhodobé stáže probíhají v průběhu školního roku a to docházkou 1 - 2 dní v týdnu po celou dobu trvání stáže.

  I etapa: 1. 2. 2012 - 30. 6. 2012 (počet dní na stáži 22 - 44)

 II etapa: 1. 9. 2012 - 30. 6. 2013 (počet dní na stáži 43 - 86)

III etapa: 1. 9. 2013 - 31. 1. 2014 (počet dní na stáži 22 - 44)

Další informace naleznete v přiložených souborech.

V případě zájmu zasílejte vyplněný ale nepodepsaný motivační dopis a osobní dotazník na e-mailovou adresu: jirina.capkova@upce.cz.


Komentáře