Home / SVĚT CHEMIE / SVĚT ČESKÉ CHEMIE / Partnerství pro chemii

Partnerství pro chemii

Projekt podpoří spolupráci institucí zabývajících se výzkumem, vývojem a vzděláváním v oblasti chemie a subjekty soukromého sektoru z této oblasti, a to sdílením informací, zkušeností a znalostí v práci s cílovou skupinou studentů VŠ z hlediska jejich budoucího uplatnění v uvedených oblastech.

Hlavním cílem projektu je zvýšení spolupráce a přenosu informací mezi jednotlivými subjekty a zintenzivnění komunikace mezi nimi. Velký důraz bude v tomto ohledu kladen na využití výstupů vzniklých realizací projektu, a zejména pak na stáže a odborné praxe zaměřené na prohlubování spolupráce mezi výše zmíněnými subjekty, které budou přispívat ke zvyšování praktické relevance výuky, přenosu nových poznatků z výzkumu do praxe a z praxe do výuky. Cíle projektu budou dosaženy pomocí klíčových aktivit, které pokrývají vznik kontaktního místa, tvorbu informačního portálu, odborné stáže a praxe a vzdělávací či tréninkové aktivity-umožní akademickým a VaV pracovníkům zvýšit své znalosti a kompetence.

 

 

Děkujeme za návštěvu konference Mozky budoucnosti

V Pardubicích dnes začala konference Mozky budoucnosti. Jejím úkolem je upozornit na problematiku technických oborů, které trápí dlouhodobý odliv studentů. Firmy, které pak hledají kvalifikované pracovníky do svých provozů, mají často problém zaměstnance najít.

Metodika stáží CPK

Manuály a směrnice ve formátu pdf.

Webové stránky "ceskachemie.cz"

Portál je určen pro

  • pro žáky a studenty chemie
  • pro odborná učiliště, střední a vysoké školy
  • pro chemické výrobce
  • pro krajské úřady
  • pro širokou veřejnost

Mezinárodní konference 19. - 20. září 2013

Ke stažení cirkulář a program konference.