Home / SVĚT CHEMIE / SVĚT ČESKÉ CHEMIE / Chemické instituce v ČR / Grantová agentura České republiky

Grantová agentura České republiky

Grantová agentura České republiky (GAČR) vznikla v roce 1993 jako nezávislá státní instituce podporující základní vědecký výzkum v České republice. Každoročně poskytuje finanční podporu v rámci vyhlášených programů jak zkušeným vědcům a týmům, tak i teprve začínajícím vědeckým pracovníkům. Část financí je také použita na projekty řešené v rámci evropských mezinárodních programů. Ročně o grant požádá přibližně 3000 žadatelů a zhruba jedna čtvrtina je úspěšná.

Více informací naleznete na stránkách www.gacr.cz.

Jako hlavní cíle si klade hlavně podporu výzkumu a vývoje na území České republiky, tak aby bylo dosaženo výsledků světové úrovně, a bylo tak udrženo dobré jméno české vědy. O to se snaží hlavně v rámci veřejných soutěží, kde mohou účastnící získat finanční podporu pro vědecké projekty základního výzkumu. Jedná se o výzkum, kde se vývojové skupiny snaží zjistit (ať již experimentálně nebo teoreticky) znalosti o základech nějakého jevu, nebo pozorované skutečnosti, bez úvah o konkrétním využití dosažených informací. Dále GAČR podporuje a rozšiřuje mezinárodní vědeckou spolupráci právě v základním vědeckém výzkumu.

V dnešní době je též důležité lákat nové lidi, neboť bohužel výzkum není pro mladé lidi tak atraktivní jako jiné práce. A právě proto se grantová agentura snaží tuto situaci změnit k lepšímu. Poskytnou mladým a nadějným vědcům motivaci věnovat se právě této činnosti. K tomu patří i vytváření co nejlepších podmínek pro administrativní zpracování žádostí a projektů. To vše samozřejmě v rámci platných zákonů.

Nesmíme ani zapomenout na kontrolu využití svěřených prostředků, aby byly využity co nejúčelněji k prospěchu české vědy.