Home / SVĚT CHEMIE / SVĚT ČESKÉ CHEMIE / Chemické instituce v ČR / Česká společnost chemická

Česká společnost chemická

Česká společnost chemická reprezentuje zájmy chemiků v České republice od roku 1866. Pomáhá svým členům průběžně si rozšiřovat své profesionální znalosti a udržovat jejich vysokou úroveň, šířit nové poznatky ze všech chemických oborů a tyto poznatky propagovat.

Více informací naleznete na www.csch.cz.

Podílí se prostřednictvím svých regionálních poboček a odborných skupin na organizaci konferencí, seminářů a pracovních setkání. Tyto aktivity jsou nezastupitelnou platformou pro národní i mezinárodní komunikaci chemické obce. ČSCH je zakládajícím členem Asociace českých chemických společností (AČCHS).

Mezinárodní aktivity

 • Spolupráce s Asociáciou slovenských chemických a farmaceutických spoločností na přípravě každoročních sjezdů
 • ČSCH je zakládajícím členem Evropské asociace chemických společností EuCheMS (dříve FECS).
 • ČSCH je členem „Affiliate Membership Program“ světové organizace chemiků IUPAC.
 • ČSCH zajišťuje sekretariát komise ECRB a registr individuálních profesních chemiků s titulem Evropský chemik (EurChem) pro EuCheMS.

Publikační činnost

 • ČSCH vydává měsíčník AČCHS Chemické listy.
 • ČSCH je členem konsorcia PubChemSoc Europe, které vydává řadu renomovaných odborných časopisů (Chemistry, A European Journal; ChemPhysChem; ChemBioChem; EurJIC; EurJOC aj.).

Výhody členství

 • Celosvětově uznávaná příslušnost k jedné z nejstarších profesních chemických organizací na světě. Možnost zapojit se do práce v jedné z 35 místních či odborných poboček ČSCH.
 • Slevy na vložném na konferencích, jejichž oficiálním pořadatelem je ČSCH.
 • Individuální předplatné časopisu Chemické listy a evropských časopisů konsorcia PubChemSoc Europe s výraznými slevami.
 • Možnost přidruženého členství v IUPAC.
 • Možnost získání a doporučení členské přihlášky do významných zahraničních chemických společností (RSC, GDCh, GÖCh, SFC aj.).
 • Možnost zažádání o evropskou nostrifikaci profesního charakteru, chemického vzdělání a odborné praxe spojenou s udělením titulu EurChem.