Home / SVĚT CHEMIE / SVĚT ČESKÉ CHEMIE / Chemické instituce v ČR / Česká farmaceutická společnost

Česká farmaceutická společnost

Hlavním cílem činnosti ČFS je shromažďovat, rozvíjet a uplatňovat nové poznatky v oblasti farmacie a souvisejících oborů a uplatňovat je ve zdravotnické péči. Pro splnění tohoto poslání organizuje ČFS odborné akce s cílem rozšiřovat nejnovější poznatky a výsledky, a tím se podílet i na celoživotním vzdělávání ve farmaceutických oborech.

Více informací naleznete na stránkách www.cfs-cls.cz.