Home / SVĚT CHEMIE / SVĚT ČESKÉ CHEMIE / Chemické instituce v ČR / Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti:  zpracování a přepracování ropy na ropné výrobky, nákup a prodej ropy nebo ropných produktů, přeprava a skladování ropy a ropných produktů, výroba, zpracování, distribuce alternativních motorových paliv nebo jejich komponent, výzkum a vývoj v petrolejářském průmyslu, zkušebnictví petrolejářských produktů, provozování sítě čerpacích stanic na pohonné hmoty, provozování terminálů na ropu a ropné produkty.

Více informací naleznete na stránkách www.cappo.cz.
 
Asociace se považuje a je vnímána jako Čestná A Profesionální Prestižní Organizace.