Home / SVĚT CHEMIE / SVĚT ČESKÉ CHEMIE / Chemické instituce v ČR

Chemické instituce v ČR

Technologická agentura České republiky

Technologická agentura České republiky (TAČR) vznikla v roce 2009 a jejím hlavním úkolem je centralizace státní podpory aplikovaného výzkumu a vývoje. Stará se o výzkum, který je zaměřen na praktické využití získaných informací, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet drobnějších poskytovatelů. Vznik TAČRu byl jedním z velmi důležitých kroků, který se uskutečnil v rámci nového zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Více informací naleznete na stránkách www.tacr.cz.