Home / SVĚT CHEMIE / POPULÁRNÍ CHEMIE / Zajímavosti ze světa chemie / Hrdliččin zval ku lásce hlas aneb láska a chemie

Hrdliččin zval ku lásce hlas aneb láska a chemie

Ani marketingové úsilí sv. Valentýna nezakryje skutečnost, že "lásky čas" vrcholí teprve v květnu, kdy sníh patří už jen horám, stromy si hrají s barvami, dívky odhalují své půvaby, bardové ladí loutny, a vše kolem je usměvavé, švitořící a slunečné. V těchto dnech mají Amorovy šípy nejpřesnější mušku.

Ale udělejme kotrmelec a ukažme básníkům dlouhý nos. Jen ať pěkně vědí, že láska není nic jiného než soubor chemických procesů. Někdo s tou krutou pravdou žít dokáže, jiný stále vrtí hlavou a zacpává si uši. Ale články o zázracích chemie nejsou od toho, aby na někoho braly ohledy, bohužel. Takže nastal čas se na onen stav poblouznění mysli, v souladu s moderním pojmoslovím nazývaným jako "zamilovanost", podívat pěkně zblízka a pod mikroskopem.

Biologický systém, zvaný člověk, je docela složitý. Život je také složitý. Co je a proč je život, těžko říct, to nechme raději disputacím vážených filozofů a teologů. Co ovšem můžeme říci s jistotou je, že tím základním motorem lidského života je život zachovat a předat ho dál. A předat samozřejmě tak, aby měl největší šanci na úspěch. Základní vlastnosti člověka jsou ukryté v genetickém kódu, jehož nositelem je DNA. Početí je v podstatě spojení odlišných genů dvou jedinců a vytvoření nové kombinace. Vždy jde o to nalézt takovou kombinaci genů, které dají s velkou pravděpodobností dohromady životaschopného a úspěšného pokračovatele rodu. Jak ale vyhodnotit, že ten či ona, stojící právě před námi, jsou to pravé ořechové? Velmi romanticky - oba nabídneme svůj vzorek DNA a navzájem jej vyhodnotíme. Netřeba k tomu akreditovanou laboratoř ani superpočítač, neboť biologický vyhodnocovací systém máme každý v sobě.

Při každém kontaktu dvou jedinců se automaticky spustí "sken". Oči zkoumají všechny detaily. Tělesné proporce signalizují zdraví, čím symetričtější tvary, tím lepší. Nastupuje čich, ten je snad ze všech nejdůležitější. Chemické látky, zvané feromony, které jsou vylučovány určitými potními žlázami v naší kůži, poletují vzduchem a hledají, koho by přesvědčily. Nesou informaci o stavu našeho imunitního systému. Imunita je podmínka přežití, proto protějšek s takovými geny, které v kombinaci s těmi našimi dají za vznik silnému imunitnímu systému, vyhodnotíme jako velmi "sexy". Když máme informace zraku i čichu pokupě, může nastoupit jako doplněk i další ze smyslů - chuť. Z "kriminálek" všech světových měst známe, že i ze slin se dá vystopovat pachatel, i sliny obsahují DNA. A sliny se dobře vyměňují polibkem. 

Všechna data jsou odeslána do mozku ke zpracování. Následuje chvíle ticha, pak to udělá "cink" a z mozku přijde zpráva - vstup povolen nebo zamítnut. Při kladné odpovědi následuje hormonální bouře. Tají se nám dech, třesou se kolena, nejsme schopni myslet na nic jiného a svírá se nám srdce. Ve skutečnosti samozřejmě žádné potíže se srdcem nemáme. To jen v krvi se zvýšila hladina hormonu adrenalinu.

Hormony jsou molekuly, které zajišťují komunikaci mezi buňkami, tkáněmi a orgány.  Šíří se krevním řečištěm a v místě svého určení se váží na speciální místa k tomu uzpůsobená, tzv. receptory. Ty si lze představit jako tlačítka, která, když jsou hormonem stisknuta, vyvolají charakteristickou odezvu příslušného orgánu. Hormonů, zodpovědných za nezvyklou aktivitu během fáze zamilovanosti, je hned několik. Vedle adrenalinu je zaznamenána i zvýšená hladina dopaminu, který je spojován s příjemnými požitky a pocitem štěstí. Dále fenyletylaminu – hormonu, který se probudí v mozku, v „řídicí centrále pocitů“. Právě on způsobuje ono "vyšinutí", kdy si prozpěvujeme, narážíme do skříní a přihlouple se usmíváme. Zásadním hormonem je také oxytocin. Jeho uvolnění ze zásobáren v části mozku, zvaném hypofýza, vyvolává touhu po dotycích, mazlení a hlazení. 

Důležité je udržovat zvýšenou hladinu těchto hormonů v krvi co možná nejdéle, alespoň několik měsíců, aby bylo dost času na to hlavní - předání života ... V této fázi dokáží hormony zatemnit racionální myšlení a pomoci zatajit všechny nedostatky u vlastností, které pro početí zdravého, krásného a chytrého jedince důležité nejsou. Věrnost, tolerance či zodpovědnost přijdou na řadu teprve později, v partnerské fázi zvané "láska". Ale to už je jiný příběh.

 

Víte, že..

> O hormon dopamin jde nejen zamilovaným, ale i uživatelům drog a čokolády? Dopamin je důležitým neuropřenašečem v mozku, jeho působení v nás probouzí pocity štěstí. Drogy a čokoláda jeho hladinu dokáží stimulovat a uměle tak navozovat blahodárné stavy.

> Hormon oxytocin je nazýván hormonem věrnosti? Vyšší produkce oxytocinu v těle způsobuje vyšší míru této kýžené partnerské vlastnosti, což prokázaly i studie na hlodavcích, u nichž se dalo regulací hladiny oxytocinu jejich chování pozměnit. Na všechno dnes existují preparáty, kdo ví, možná se lidstvo dočká i pilulek na věrnost.

 

Autor: Ing. Martin Pém, martin.pem@synthesia.eu


Komentáře