Home / SVĚT CHEMIE / POPULÁRNÍ CHEMIE / Vyzkoušejte sami / Školní pokus: Zkouška chování glycerinu a hydroxidu mědnatého

Školní pokus: Zkouška chování glycerinu a hydroxidu mědnatého

inline-glycerine
Činidla:

roztok síranu měďnatého
roztok hydroxidu sodného
glycerin

Provedení...
Provedení

Do zkumavky, která obsahuje 1 cm3 0,1 molárního roztoku síranu měďnatého přidáme 4 cm3 0,1 molárního roztoku hydroxidu sodného. Do tak připravené sraženiny hydroxidu měďnatého přidáme 1cm3 glycerinu a promícháme obsah zkumavky.

Pozorování

V důsledku reakce glycerinu s hydroxidem měďnatým sraženina hydroxidu zmizela a vznikl roztok safírového zabarvení.

Závěr

Glycerin, jako i jiné vícemocné alkoholy s hydroxylovými skupinami u sousedních atomů uhlíku, reaguje s hydroxidem měďnatým  za vzniku komplexní sloučeniny mědi.