Home / SVĚT CHEMIE / POPULÁRNÍ CHEMIE / Vyzkoušejte sami / Školní pokus: Pět barev z jednoho roztoku

Školní pokus: Pět barev z jednoho roztoku

demonstration
Činidla:

1% roztok fenoloftaleinu
5% roztok uhličitanu sodného
5% roztok chloridu železitého
10% roztok rhodanidu amonného
2,5% roztok hexakyanoželeznatan draselného

Provedení..
Provedení

1cm3 roztoku fenolftaleinu přidáme do 100 cm3 vody v první kádince. Pak obsah kádinky vléváme do druhé kádinky, která obsahuje pět kapek roztoku uhličitanu sodného. Pozorujeme změnu barvy. Směs přeléváme dále do třetí kádinky, která obsahuje pět kapek roztoku chloridu železitého. Pozorujeme změny. Do čtvrté kádinky dáme pět kapek roztoku rhodanidu amonného, který zapříčiní další změnu barvy, když do ní přelijeme kapalinu ze třetí kádinky. Nakonec obsah čtvrté kádinky přeléváme do páté kádinky, ve které je pět kapek roztoku hexakyanoželeznatan draselného. Pozorujeme zabarvení.

Pozorování

Roztok v první kádince je bezbarvý, ve druhé malinový, ve třetí žlutý, ve čtvrté krvavě červený a v páté modrý.