Home / SVĚT CHEMIE / POPULÁRNÍ CHEMIE / Chemická poradna / Co je Gibbsova energie?

Co je Gibbsova energie?

Gibbsova energie, dříve také volná enthalpie je jednou z nejdůležitějších termodynamických funkcí

Pro důkladné pochopení pojmu Gibbsova energie je zapotřebí znát I. a II větu termodynamickou. Znát, co je to entropie, enthalpie, vnitřní energie a její souvislosti. Budu tedy předpokládat, že toto všechno ovládáte.

Gibbsova energie, dříve také volná enthalpie je jednou z nejdůležitějších termodynamických funkcí. Je to ale také charakteristická funkce pro tlak a teplotu. Tudíž ji můžeme považovat za parciální molární veličinu, ale také chemický potenciál. Její význam tkví v tom, že její změna udává veškerou práci mimo objemové, kterou termodynamický systém vykoná, nebo kterou mu musíme dodat při izobaricko-izotermálním reversibilním ději. Protože Gibbsova energie vystupuje také jako chemický potenciál, tak díky němu můžeme popsat jednotlivé fáze ve vícesložkových soustavách. Pokud se budou chemické potenciály v jednotlivých fázích rovnat, tak se nachází soustava v rovnováze.

Pomocí Gibbsovy energie se také určuje uskutečnitelnost děje. Pokud je změna Gibbsovy energie záporná, tak bude chemická reakce probíhat. Pokud však bude kladná, tak probíhat nebude. Zde však nesmíme být tak přísní. Změna Gibbsovy energie se počítá pro chemicky čisté látky. V průběhu reakce dochází k míšení látek a vzniku směšovacího tepla (enthalpie). Tudíž chemická reakce bude probíhat (nikoliv ze 100%) do hodnoty 40KJ/mol. U reakcí, kde produkt má vysokou cenu se i tato reakce vyplatí.

Pojem Gibbsova energie je tedy velice důležitý a v oboru chemie, především fyzikální chemie nepostradatelný. Pro pochopení i matematického pozadí doporučuji publikaci Základny fyzikální chemie I.díl od prof. RNDr. Antonína Tocksteina, DrSc.


Komentáře