Home / SVĚT CHEMIE / CHEMIE PRO ŠKOLY / Základní školy / Soutěže / Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR (pro žáky 9. tříd ZŠ)

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR (pro žáky 9. tříd ZŠ)

Soutěž vznikla ve spolupráci SPŠCH Pardubice se společností Synthesia a v současné době probíhá v deseti pořadatelských centrech po celé republice. Generálním partnerem celostátního finále je Svaz chemického průmyslu ČR, pořadatelem Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice. Soutěž je určena žákům devátých tříd základních škol a nabízí velmi nadstandardní ceny.

celostatni-finale-2015

Role pořadatelů regionálních kol se ujaly tyto střední odborné školy: SPŠCH Pardubice, MSŠCH Praha, SOŠTZ Lovosice, SPŠ Hranice na Moravě, SŠLCH Olomouc, SPŠCH Brno, SPŠCHG Ostrava, ISŠ-COP Valašské Meziříčí, SUPŠ Karlovy Vary a SPŠ Otrokovice. První kolo se uskuteční formou vědomostního testu přímo na základní škole. Učitel chemie testy vyhodnotí a vyšle tři nejlepší žáky z každé školy do kola druhého. To se koná již na půdě pořádající SŠ a prověří opět teoretické znalosti soutěžících. Prvních třicet žáků postoupí do kola třetího, jež sestává z prověrky praktických dovedností v laboratořích. Nejméně tři nejlepší z každého regionu (dle účasti v dané oblasti) postoupí do celostátního finále. To se uskuteční v červnu v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kde své síly poměří 40 nejlepších mladých chemiků z celé republiky. Nejprve podstoupí testování teoretických znalostí a poté se zhostí vypracování laboratorní úlohy. Součet bodových zisků z obou částí soutěže rozhodne o konečném pořadí.

Úkolem Mladého chemika je ukázat žákům chemii nejen jako poutavou a velmi užitečnou přírodní vědu, ale také jako perspektivní a lukrativní studijní obor, ve kterém schopní a kvalifikovaní odborníci najdou zajímavé uplatnění. Cílem projektu je přivést žáky ZŠ ke studiu na středních průmyslových školách a vytvořit tak vysoce potřebnou vrstvu středních odborníků pro chemický průmysl, který je v České republice významným zaměstnavatelem.

Soutěž se koná v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015, který byl vyhlášen Svazem průmyslu a dopravy ČR. Díky podpoře řady významných firem a společností se žáci jak v regionech, tak i v celostátním finále mohou těšit na velmi nadstandardní ceny.

Popularita Mladého chemika rok od roku stoupá, v loňském roce se soutěže zúčastnilo více než 10 000 soutěžících.

Více informací na:

www.mladychemik.cz (regionální kolo SPŠCH Pardubice)

www.mladychemikcr.cz (celostátní finále)

celostat_loga-690px-2015