Home / SVĚT CHEMIE / CHEMIE PRO ŠKOLY / Základní školy / Soutěže

Soutěže

Soutěže pro základní školy

Chemická olympiáda

Chemická olympiády se řadí se tedy k těm „starším“ přírodovědným soutěžím vyhlašovaným MŠMT pro žáky základních a studenty středních škol.

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Vychází z obsahu vzdělávacích oborů přírodopis a biologie v rámcových vzdělávacích programech a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových kompetencí.

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET

Soutěže vědeckých projektů organizovaných AMAVET poskytují talentovaným jedincům příležitost k rozvoji tvůrčích aktivit na poli vědy a techniky. Vítězům je umožněno účastnit se specializovaných odborných akcí.