Home / STUDIUM A KARIÉRA / Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická / Osmileté gymnázium

Kontakt

Dvořákovo náměstí 800
278 01 Kralupy nad Vltavou

telefon: 315 727 311, 315 727 327

infoSPAMFILTER@dgkralupy.cz
www.dgkralupy.cz

 

Mám zájem ...

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická

Dvořákovo gymnázium
Dvořákovo gymnázium je čtyřletá nebo osmiletá všeobecně vzdělávací škola.
osmileté gymnázium: 79-41-K/81 Gymnázium
čtyřleté gymnázium: 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné

Dny otevřených dveří: ANO
Možnost stravování: ANO
Možnost výměnných pobytů: ANO
Mimoškolní činnost: ANO otaznik
Studijní obor:

Osmileté gymnázium


Kód oboru: 79-41-K/81
Název studijního oboru: Osmileté gymnázium
Stupeň získané kvalifikace:
Standardní doba studia: 8 let

Co je pro ni charakteristické? Například toto:
-  vyučování přírodovědným a humanitním předmětům i jazykům je vyvážené;
-  studenti posledních dvou ročníků si mohou vybrat z mnoha nabízených volitelných předmětů podle svých zájmů a orientace na další studium;
-  na výběr jsou ve 3. a 4. (resp. v 7. a 8..) ročníku i dvě úrovně ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů: nižší - jako součást všeobecného rozhledu a vyšší pro ty, kteří budou dál tyto předměty studovat;
-  ve výuce jazyků je na prvním místě angličtina. Je vyučována od primy, v tercii, resp. v prvním ročníku studenti přibírají další jazyk. Mohou volit mezi němčinou, francouzštinou, španělštinou a ruštinou. Na hodiny jazyků dělíme studenty do menších skupin. Anglický jazyk vyučují nejen naši učitelé, ale i tři rodilí mluvčí z USA.;
-  obnovili jsme tradici výměnných cest do zahraničí;.
-  praktická cvičení v přírodovědných předmětech považujeme za klíč k pochopení přírodních zákonitostí;
-  ve výuce dáváme přednost takovým postupům, při nichž studenti pracují co nejvíce samostatně nebo ve skupinách a učitel plní spíš roli rádce a organizátora;
-  domácí práce a zatížení studentů se s přibývajícím věkem mění. Od krátkodobých a procvičovacích úkolů k úlohám spíše úvahovým a problémovým, ve vyšších ročnících k delším a náročnějším seminárním pracím;
-  součástí výuky jsou i projekty a projektové školy v přírodě, při kterých studenti řeší v týmech projektové úkoly;
-  kromě standardní tělesné výchovy máme zavedenu zdravotní tělesnou výchovu jako pomoc pro tělesný rozvoj studentů se zdravotními problémy;
-  další součástí výuky jsou i sportovní kursy, lyžařské kursy, seznamovací školy v přírodě a předprázdninové projektové Dny za školou;
-  v minulém školním roce se všichni absolventi Dvořákova gymnázia stali vysokoškoláky.