Home / STUDIUM A KARIÉRA / DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie Pardubice / Informační technologie

Kontakt

Ke Kamenci 151
530 03 Pardubice

Tel.: 466 611 106, 605 192 007

skolaSPAMFILTER@delta-skola.cz
www.delta-skola.cz

 

Mám zájem ...

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie Pardubice

Soukromá střední škola sídlící v Pardubicích. Nabízí maturitní studium v programu Správce informačních systémů a Ekonomie a informatika.

DELTA škola vznikla pod názvem Soukromá střední odborná škola pro podnikatele DELTA v roce 1994, jako škola zaměřená na ekonomiku a podnikání. Získala státní souhlas a akreditaci studijních programů na jaře roku 1994. Výuku v denní formě zahájila ve školním roce 1994/95. V roce 1998 střední škola získala akreditaci dálkové a později i večerní formy studia ve všech jejích studijních programech. V současné době na škole pravidelně maturují dvě třídy denního studia a po jedné dálkového a večerního.

V roce 2004 došlo ke generační výměně vedení a od té doby se DELTA škola profiluje jako škola zaměřená na informační technologie (ICT) a ekonomii. Úzce spolupracuje s největší českou softwarovou společností Unicorn a její vysokou školou Unicorn College. Zaměstnanci Unicornu se podíleli na přípravě studijních materiálů odborných předmětů a předměty: programování, databáze a internetové prezentace sami nevyučují.

Další info o škole   sipka

Kvalitní soukromá škola

Škola nabízí takové studijní obory, které svým obsahem zaujmou žáky základních škol i uchazeče, kteří chtějí studovat při zaměstnání. Povinné předměty vyučují zkušení pedagogové, profilové předměty odborníci z ekonomické i softwarové praxe. Díky této kombinaci dodržují studenti dobrou kázeň, což kvalitě výuky dále významně přispívá.

Tendence zvyšování studijní kvality byla podpořena zavedením stipendijního programu (počínaje školním rokem 2010/11) v celkové roční hodnotě více než čtvrt miliónu korun.

Jako soukromá střední škola nabízí DELTA nejen vysoký standard výuky, ale také velmi kvalitní a důstojné prostředí. Disponuje vlastní budovou, která prošla v roce 2005 kompletní rekonstrukcí, včetně výsadby zahradního areálu. Všechny učebny jsou propojeny intranetovou sítí a vybaveny promítací technikou. V celé budově je dostupný bezdrátový internet (WiFi). V současné době má škola 4 učebny výpočetní techniky. To vše ocenilo i Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska udělením Certifikátu kvality.

Historie školy

Školu založila pod názvem Soukromá střední odborná škola pro podnikatele DELTA v roce 1994 Ing. Radoslava Formánková, jako školu zaměřenou na ekonomiku a podnikání. Škola získala státní souhlas a akreditaci studijních programů na jaře roku 1994. Výuku v denní formě zahájila ve školním roce 1994/95. V roce 1998 získala akreditaci dálkové a později i večerní formy studia ve všech jejích studijních programech. V oblasti vzdělávání dospělých je jednou z největších škol v celém východočeském regionu. Každý rok si zde pravidelně doplní maturitu 40 dospělých studentů. V denní formě vzdělávání zde pravidelně maturují dvě třídy. Do současné doby má škola DELTA více než 500 absolventů.
Důležitým mezníkem pro školu byl rok 2002, kdy získala vlastní budovu v ulici Ke Kamenci. Po její postupné rekonstrukci a přístavbě probíhá veškerá výuka právě zde.
Od roku 2004, kdy se ředitelem školy stal Ing. Jiří Formánek, se škola zaměřuje na informační technologie a ekonomii. Úzce spolupracuje s největší českou softwarovou společností Unicorn a její vysokou školou Unicorn College. Unicorn také výraznou měrou ovlivňuje obsahovou skladbu odborných předmětů v ŠVP Správce informačních systémů. Se změnou svého zaměření se škola odpovídajícím způsobem přejmenovala na DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie.

Proč studovat na naší střední škole DELTA

  • jsme soukromá střední škola s dlouholetou tradicí
  • na škole vyučují kvalifikovaní odborníci se zkušenostmi z praxe, IT předměty vyučují odborníci z největší české softwarové firmy Unicorn
  • úzce spolupracujeme s informaticko-ekonomickou vysokou školou Unicorn College, škola je vybavena nadstandardní výpočetní technikou
  • možnost dálkového a večerního studia v oboru Ekonomika a podnikání
  • dobrá dostupnost z celého Pardubického kraje i z dalších míst (Hradec Králové, Chrudim, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí,...)
Dny otevřených dveří: ANO
Možnost ubytování: ANO otaznik
Možnost stravování: ANO otaznik
Možnost stipendia: ANO otaznik
Možnost výměnných pobytů: ANO
Spolupráce se zaměstnavateli: ANO
Mimoškolní činnost: ANO
Studijní obor:

Informační technologie


Kód oboru: 18-20-M/01
Název studijního oboru: Informační technologie
Stupeň získané kvalifikace:

Vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Správce informačních systémů (obor Informační technologie 18-20-M/01)  je na naší střední škole složeno ze dvou hlavních částí: všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných informatických předmětů. Více než čtyřicet procent z celkové hodinové dotace je věnována IT předmětům.
(Pokud by se vám tento obor zdál přece jenom příliš úzce specializovaný na IT, zkuste se podívat na jeho všeobecnější variantu rozšířenou o ekonomii Ekonomie a informatika.)

Všechny předměty, které přímo souvisí s počítači (informatické předměty), vyučují špičkoví odborníci (zaměstnanci softwarových firem a profesionální školitelé IT). Tím je zaručena vysoká kvalita odborné výuky. Ekonomické znalosti nezbytné pro tvorbu kvalitních výstupů z informačních systémů studenti získávají v předmětech ekonomika a účetnictví.
Základem odborné přípravy je úvod do možností a oblastí praktického využití informačních a komunikačních technologií. Studenti se seznámí s technickým a programovým vybavením počítačů a postupně se stanou jejich kvalifikovanými uživateli. Naučí se psát desetiprstovou hmatovou metodou, pracovat s kancelářskými aplikacemi a grafickými programy, vytvářet a zpracovávat normalizované dokumenty, bezpečně přenášet data, sdílet informace apod.
Uživatelská úroveň informačních a komunikanikačních technologíí je však pro ně pouze východiskem k dalšímu studiu. Seznámí se dále s procesem vytváření informačních systémů. Studenti si osvojí základní postupy vývoje software, naučí se navrhovat softwarové dílo, programovat v jazyce C#, prostředí .NET, testovat aplikace apod.

Náročnost studia
Náročnost studia tohoto oboru je poměrně vysoká. Kromě vstupu do praxe připravujeme studenty na další studium na vysokých školách a to především technického a ekonomického zaměření. Proto klademe důraz nejen na výuku odborných předmětů, ale také matematiky a anglického jazyka.

Projekt "Pomocná ruka"
Od školního roku 2004-2005 jsme zavedli na naší střední škole projekt "Pomocná ruka". Všichni učitelé mají kromě své přímé pedagogické povinnosti vymezeny ještě další dvě konzultační hodiny týdně, v rámci kterých pomáhají s učivem žákům, jimž daný předmět činí problémy. Díky tomuto programu trvale klesá počet slabě prospívajících studentů. Podporujeme talenty, ale záleží nám na vědomostech každého studenta.