Home / STUDIUM A KARIÉRA / DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie Pardubice / Ekonomika a podnikání

Kontakt

Ke Kamenci 151
530 03 Pardubice

Tel.: 466 611 106, 605 192 007

skolaSPAMFILTER@delta-skola.cz
www.delta-skola.cz

 

Mám zájem ...

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie Pardubice

Soukromá střední škola sídlící v Pardubicích. Nabízí maturitní studium v programu Správce informačních systémů a Ekonomie a informatika.

DELTA škola vznikla pod názvem Soukromá střední odborná škola pro podnikatele DELTA v roce 1994, jako škola zaměřená na ekonomiku a podnikání. Získala státní souhlas a akreditaci studijních programů na jaře roku 1994. Výuku v denní formě zahájila ve školním roce 1994/95. V roce 1998 střední škola získala akreditaci dálkové a později i večerní formy studia ve všech jejích studijních programech. V současné době na škole pravidelně maturují dvě třídy denního studia a po jedné dálkového a večerního.

V roce 2004 došlo ke generační výměně vedení a od té doby se DELTA škola profiluje jako škola zaměřená na informační technologie (ICT) a ekonomii. Úzce spolupracuje s největší českou softwarovou společností Unicorn a její vysokou školou Unicorn College. Zaměstnanci Unicornu se podíleli na přípravě studijních materiálů odborných předmětů a předměty: programování, databáze a internetové prezentace sami nevyučují.

Další info o škole   sipka

Kvalitní soukromá škola

Škola nabízí takové studijní obory, které svým obsahem zaujmou žáky základních škol i uchazeče, kteří chtějí studovat při zaměstnání. Povinné předměty vyučují zkušení pedagogové, profilové předměty odborníci z ekonomické i softwarové praxe. Díky této kombinaci dodržují studenti dobrou kázeň, což kvalitě výuky dále významně přispívá.

Tendence zvyšování studijní kvality byla podpořena zavedením stipendijního programu (počínaje školním rokem 2010/11) v celkové roční hodnotě více než čtvrt miliónu korun.

Jako soukromá střední škola nabízí DELTA nejen vysoký standard výuky, ale také velmi kvalitní a důstojné prostředí. Disponuje vlastní budovou, která prošla v roce 2005 kompletní rekonstrukcí, včetně výsadby zahradního areálu. Všechny učebny jsou propojeny intranetovou sítí a vybaveny promítací technikou. V celé budově je dostupný bezdrátový internet (WiFi). V současné době má škola 4 učebny výpočetní techniky. To vše ocenilo i Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska udělením Certifikátu kvality.

Historie školy

Školu založila pod názvem Soukromá střední odborná škola pro podnikatele DELTA v roce 1994 Ing. Radoslava Formánková, jako školu zaměřenou na ekonomiku a podnikání. Škola získala státní souhlas a akreditaci studijních programů na jaře roku 1994. Výuku v denní formě zahájila ve školním roce 1994/95. V roce 1998 získala akreditaci dálkové a později i večerní formy studia ve všech jejích studijních programech. V oblasti vzdělávání dospělých je jednou z největších škol v celém východočeském regionu. Každý rok si zde pravidelně doplní maturitu 40 dospělých studentů. V denní formě vzdělávání zde pravidelně maturují dvě třídy. Do současné doby má škola DELTA více než 500 absolventů.
Důležitým mezníkem pro školu byl rok 2002, kdy získala vlastní budovu v ulici Ke Kamenci. Po její postupné rekonstrukci a přístavbě probíhá veškerá výuka právě zde.
Od roku 2004, kdy se ředitelem školy stal Ing. Jiří Formánek, se škola zaměřuje na informační technologie a ekonomii. Úzce spolupracuje s největší českou softwarovou společností Unicorn a její vysokou školou Unicorn College. Unicorn také výraznou měrou ovlivňuje obsahovou skladbu odborných předmětů v ŠVP Správce informačních systémů. Se změnou svého zaměření se škola odpovídajícím způsobem přejmenovala na DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie.

Proč studovat na naší střední škole DELTA

  • jsme soukromá střední škola s dlouholetou tradicí
  • na škole vyučují kvalifikovaní odborníci se zkušenostmi z praxe, IT předměty vyučují odborníci z největší české softwarové firmy Unicorn
  • úzce spolupracujeme s informaticko-ekonomickou vysokou školou Unicorn College, škola je vybavena nadstandardní výpočetní technikou
  • možnost dálkového a večerního studia v oboru Ekonomika a podnikání
  • dobrá dostupnost z celého Pardubického kraje i z dalších míst (Hradec Králové, Chrudim, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí,...)
Dny otevřených dveří: ANO
Možnost ubytování: ANO otaznik
Možnost stravování: ANO otaznik
Možnost stipendia: ANO otaznik
Možnost výměnných pobytů: ANO
Spolupráce se zaměstnavateli: ANO
Mimoškolní činnost: ANO
Studijní obor:

Ekonomika a podnikání


Kód oboru: 63-41-M/01
Název studijního oboru: Ekonomika a podnikání
Stupeň získané kvalifikace:

Školní vzdělávací program Ekonomie a informatika (obor Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 ) byl připraven ve spolupráci s Hospodářskou komorou.Více než jednu třetinu tvoří ekonomické předměty (jako účetnictví, podniková ekonomie, marketing, ...). Důraz je kladen také na výuku dvou cizích jazyků. Třetím pilířem jsou ekonomické ICT předměty, ve kterých se učí praktické zvládnutí dvou ekonomických systémů (ABRA a POHODA), reklama a obchodování na internetu (viz. e-shopy našich studentů), apod. Účastníme se také celosvětové soutěže vysokých škol v reklamě na internetu Google Online Marketing Challange. Především v těchto praktických předmětech se lišíme od učebního plánu obchodních akademií.

Ekonomické předměty
Pro dosažení komplexních vědomostí nezbytných pro úspěšné podnikání máme na naší škole 10 odborných předmětů přímo spjatých s ekonomikou a podnikáním. Jsou to například: účetnictví, daně, právní nauka, podniková ekonomika, marketing, propagace, bankovnictví a další.

Výuka cizích jazyků
Na naší škole se vyučují dva cizí jazyky. Jsou to angličtina a němčina. Oba jazyky mají hodinovou dotaci po celou dobu studia shodnou 3 hodiny týdně. Ve čtvrtém ročníku si student vybírá ještě 1 hodinu konverzace.

Ekonomické ICT předměty
Na doporučení hospodářské komory jsme do výuky zařadili praktické využití informatiky v ekonomice. Vyučujeme zde 2 ekonomické informační systémy ABRu a POHODu, ve kterých se studenti učí praktické postupy jako vyřízení objednávky, vyskladnění zboží,... tak, jak se ve firmách skutečně dělají.
V předmětu internetové prezentace si studenti vyzkoušejí založit a spravovat vlastní e-shop, vytvářet a měřit účinnost reklamních kampaní na internetu apod. Snažíme se měnit postoj studentů k internetu od pouhého pasivního přijímání informací k jeho aktivnímu využívání pro svoji profesi (jako nástroj marketingu a prodeje, publikování informací, výuky).

Předměty "pro život"
Na naší škole jsme posílili hodinovou dotaci předmětů "pro život" tak, že ekonomické a ICT předměty spolu s cizími jazyky tvoří více než 2/3 celkové výuky (viz. učební plán).

Náročnost studia
Náročnost studia tohoto oboru na naší střední škole je mírně nadprůměrná. Velikost školy však zajišťuje skutečně individuální přístup ke každému studentovi.

Projekt "Pomocná ruka"
Od školního roku 2004-2005 jsme na naší škole zavedli projekt "Pomocná ruka". Všichni učitelé mají kromě své přímé pedagogické povinnosti vymezeny ještě další dvě konzultační hodiny týdně, v rámci kterých pomáhají s učivem žákům, jimž daný předmět činí problémy. Diky tomuto programu trvale klesá počet slabě prospívajících studentů. Podporujeme talenty, ale záleží nám na vědomostech každého studenta.